Sygeplejerske: Skandale at hospitaler bygges for små

Arbejdsliv

Lise Müller er næstformand i SF. Hun er uddannet sygeplejerske og blev kendt i offentligheden, da en facebookopdatering om dårligt arbejdsmiljø førte til en samtale med hendes øverste chef. Lise Müller er i dag tilknyttet hjemmesygeplejen. Hun har tidligere siddet i regionsrådet og arbejder i dag halv tid som sygeplejerske og halv tid som politiker.

RUNDT OMKRING i landet bygges der nye hospitaler. Det er tiltrængt for moderne hospitalsdrift er svært på i gamle, kringlede bygninger med helt op til 6-mands stuer.
Men de bygges for små - og det er en skandale.

Hvis man tager Hillerød Hospital som eksempel, så har man på grund af udvikling i byggepriserne været tvunget til at beskære det nye hospital med 92 senge, selvom det nye hospital allerede havde færre senge end de to hospitaler, som det skulle afløse.

ÅR EFTER år ser vi historier om overbelægning på landets sygehuse. Vi ser sengene på gangene. Vi hører om akutmodtagelserne, der er ved at brænde sammen og personalet, der flygter. Ledere forsøger at samle stumper og kæmper mod vindmøller i forsøget på at skaffe og holde på personale, og vi hører historier om borgere, der bliver udskrevet efter få timer, midt om natten eller uden at blive færdigbehandlet. Som hjemmesygeplejerske er det ikke sjældent, jeg oplever borgere, der simpelthen ikke vil på hospitalet.

I akutmodtagelserne har man lavet den målsætning, at 40% af patienterne skal ”vendes i døren”, dvs at de aldrig skal videre end akutmodtagelsen. For det første er det besynderligt ikke at tale nærmere om, hvad der skal til for, at man kan udskrives igen og for det andet melder akutmodtagelserne og flere læger, at det er helt urealistisk at nå det niveau.
Jeg har ofte grebet mig selv i at tænke om en ældre medborger, at jeg faktisk ikke var sikker på andet end, at en tur på akutmodtagelsen risikerede at være mere skadeligt end gavnligt. Og jeg skammer mig over, at det især er de ældre og svækkede borgere i landet, som risikerer ikke at blive undersøgt tilstrækkeligt, fordi man ganske enkelt vælger hospitalet fra.

Den nye undersøgelse af stress blandt medarbejdere er også alarmerende: 22 procent af FTF-gruppen (herunder sygeplejersker) føler sig hele tiden eller ofte stressede. 22 procent! Sæt din fod på en hospitals-afdeling eller en akutmodtagelse i dagens Danmark. Det er ganske enkelt skandaløst, at vi byder patienter og medarbejdere, så kummerlige vilkår.

SOM MED så meget andet er Christiansborgs svar et træk på skuldrene. Regionerne må end ikke bruge deres egne penge for at bygge de tilstrækkelig store sygehuse. Ikke nok med det, så fastholder regeringen, at f.eks. Frederikssund Hospital skal lukkes, på trods af de manglende sengepladser.

Om føje år skyder landets nye hospitaler op – mange af dem for små fra starten. Det er en skandale.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Nyheder

Vanvittigt:

Padlede ud

over vandfald