Surfere skræmmer 1.700 svaner fra mad
Svanen gør sig klar til vinteren i øjeblikket, men surfere forstyrrer dem, siger Dansk Ornitologisk Forening. Foto: Scanpix/Reuters/Kai Pfaffenbach
Dansk Ornitologisk Forening vil have surfere forment adgang, hvis de forstyrrer vandfugles madkamre landet over. Surferne bakker op.

Blafrende sejl fra surfere, der siksakker af sted i lavvandede fjordområder, skræmmer 1.700 svaner væk fra deres mad.

Derfor vil Dansk Ornitologisk Forening nu have forbudt alle former for surfing i de såkaldte Natura 2000-områder, hvis det skræmmer nationalfuglen og andre vandfugle, der lader op til vinteren.

"Jeg kan sagtens forstå, at surferne vil ud på de lavvandede fjorde, men det duer ikke at slippe brætsejlerne løs i vildtreservater eller Natura 2000-områder. Her bør der tages større hensyn til de fugle, som vi i Danmark har et særligt stort ansvar for at passe på," siger Kurt Due Johansen fra Dansk Ornitologisk Forening.

Foreningen vurderer, at antallet af surfere i år er større en nogensinde i Odense Fjord, hvor presset på 1.700 svaner og 20.000 andre vandfugle øges markant. De frygter, at flokken af svaner bliver stresset og tvinges væk til skade for bestanden.

I omkring fire uger er svanerne ude af stand til at flyve, hvorfor de i særlig grad har brug for uforstyrrede områder, når de søger deres føde af vandplanter, forklarer ornitologen.

Desværre for ornitologerne er mange af surferne ikke medlem af en klub, så de organiserede surfere har svært ved at hjælpe, lyder det.

"Vores medlemmer surfer slet ikke i de områder, men vi vil selvfølgelig skrive på vores hjemmeside og på Facebook, at vi ikke skal surfe der," siger Stefan Møller, formand for Fyns Windsurfing Klub, til Newspaq.

Dansk Ornitologisk Foreningen foreslår, at alle danske Natura 2000-områder snarest bliver gået nøje igennem med henblik på at få undersøgt surfere, der kan skræmme fuglene.

Alene i Odense Fjord ligger i øjeblikket op mod 20.000 vandfugle. Mange af dem risikerer at blive skræmt væk og måske helt forsvinde fra fjordområdet, hvis brætsejlads, der finder sted på alle tider af året, får lov til at tiltage i stort omfang, oplyser ornitologerne.