Sådan ser regeringens trafikpakke ud
Regeringen lancerer torsdag en trafiksikkerhedspakke, der blandt andet skrotter de planlagte 500 stærekasser.

Regeringen iværksætter nu nye initiativer for at styrke trafiksikkerheden. Hermed de vigtigste elementer i pakken:

* En udvidelse af politiets automatiske fartkontrol:

Antallet af politiets fotovogne firedobles over de kommende 18 måneder til i alt cirka 100. Udvidelsen vil indebære en styrkelse af politiets automatiske fartkontrol og forventes at have en hurtigvirkende og positiv effekt.

* Prioritering af trafiksikkerhed på vejnettet, herunder udbedring af "sorte pletter":

I 2012 og 2013 vil trafikforholdene forbedres 14 konkrete steder, hvor risikoen for uheld er særlig stor, med midler fra Vejdirektoratets pulje til anlæg til fremme af sikkerhed og miljø.

* Fokus på "sorte pletter" ved politisk udmøntning af pulje til bedre trafiksikkerhed:

Regeringen vil foreslå, at der bruges midler til en forøget indsats mod "sorte pletter", blandt andet ved anlæg af rundkørsler, krydsombygninger, venstresvingsbaner med mere.

* Gennemførelse af flere "multikontroller":

Politiet vil fremover gennemføre flere kontroller på eksempelvis motorveje, hvor et større antal bilister tages ind til rutinekontrol for blandt andet påvirkning af spiritus eller narkotika, brug af sele samt besiddelse af gyldigt kørekort mv.

* Styrkelse af den forebyggende indsats:

Den øgede kontrol følges op med forebyggende kampagner. Med henblik herpå afsættes der yderligere penge til blandt andet Rådet for Sikker Trafik.

* Støtte og hjælp til ofre for trafikulykker:

Fra den offerfond, som regeringen har besluttet at etablere, vil der også kunne ydes tilskud til aktiviteter, der kan hjælpe trafikofre videre i tilværelsen.

(Kilde: Justitsministeriet)

/ritzau/