Råd: Ingen snyd med Cibor-renter
Arkiv. I Finansrådet skønnes det, at der i alt er udstedt finansielle kontrakter og værdipapirer for mellem 5000 milliarder kroner og 7500 milliarder kroner, der er relateret til Cibor-satserne - heraf står realkreditobligationer for 410 milliarder kroner. Foto: AP: STR / POLFOTO
Der er ikke en finger at sætte på Cibor-renten, mener Finansrådet. Dog skal reglerne gøres mere tydelige.

Finansrådet afviser kritik af, at de omdiskuterede Cibor-renter har været sat for højt. Det er en af konklusionerne i den undersøgelse, Finansrådet har lavet af Cibor-renten.

- Det er Finansrådets vurdering, at Cibor-satserne i den analyserede periode fra 2007 til medio 2012 ligger inden for rammerne af, hvad der kan forventes, siger Finansrådets direktør, Jørgen A. Horwitz, i en kommentar til undersøgelsen.

Der har de seneste måneder været en del kritik af den måde, hvorpå Cibor-renten udregnes. Det er nemlig bankerne selv, der fastsætter renten uden anden kontrol, og der har været kritik af, at den kan have være sat for højt.

Men Finansrådets undersøgelse gør det klart, at renteforskellene under finanskrisen steg mellem usikrede bankudlån i Danmark (Cibor) og i euroområdet (Euribor) for derefter at falde frem til sensommeren 2011.

Udviklingen "hænger primært sammen med, at Danmark har en selvstændig pengepolitik", skriver rådet i sin undersøgelse. Og at Danmark er blevet betragtet som sikker havn på de finansielle markeder.

Finansrådet mener dog, at der - selv om der ikke er forhold, der tyder på misvisende satser - er basis for at tydeliggøre reglerne overfor de banker, der er med til at fastsætte renten.

- Tillid er afgørende for referencerenter, og derfor anerkender vi, at det ikke er nok, at bankerne har tillid til Cibor. Det er derfor vigtigt for Finansrådet, at vi i samarbejde med brugerne får styrket tilliden til referencerenten, siger Finansrådets direktør og fortsætter:

- Vi er naturligvis også parate til at drøfte yderligere tiltag sammen med den kommende tilsynsmyndighed, som erhvervs- og vækstministeren har bebudet.

I Finansrådet skønnes det, at der i alt er udstedt finansielle kontrakter og værdipapirer for mellem 5000 milliarder kroner og 7500 milliarder kroner, der er relateret til Cibor-satserne - heraf står realkreditobligationer for 410 milliarder kroner.