Politikere: vold gavner jer ikke
Lørdagens sammenstød mellem politi og demonstranter viser tydeligt, at de demokratiske rettigheder og respekten for retssamfundet er under pres, mener Venstre i København.

»De unge demonstranter forsøger mod vold at opnå, hvad Københavns Byret, Østre Landsret og Københavns Fogedret med loven i hånden har besluttet, at de ikke har ret til. Politiets indsats kan således kun påkalde sig almindelige danskeres dybeste respekt og opbakning, når de menige politifolk natten igennem kæmper for at opretholde lov og orden. Hvis ikke rettens ord respekteres af alle og i sidste ende bliver ført ud i livet, så er det starten på enden på de demokratiske rettigheder i Danmark.« Sådan lød det i en pressemedelelse fra Venstre i København lørdag aften.

»Det ser desværre ud til, at dagens voldelige demonstrationer vil fortsætte indtil ejendommen Jagtvej 69 er ryddet, og vi kan kun håbe på, at dette vil ske så hurtigt og smertefrit som muligt ? om end man desværre kan nære bange anelser baseret på dagens oplevelser,« fortsætter Venstre i pressemeddelelsen, der er underskrevet af medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Lars Dueholm.

Også i SF bliver der taget klar afstand fra lørdagens gadekampe på Nørrebro.

»Vi tager klar og utvetydig afstand fra optøjerne. Sagen om Ungdomshuset kan på ingen måde undskylde eller legitimere brugen af vold, hvor en hel bydel nu igen skal leve i undtagelsestilstand. Vold kan under ingen omstændigheder være vejen til en løsning for de unge, og de og deres tilrejsende venner må øjeblikkeligt indstille kampene,« skriver SF?s formand Villy Søvndal og medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Ninna Thomsen.

I pressemeddelelsen står der videre, at det påhviler Ungdomshusets brugere at tøjle situationen. SF undrer sig over, hvordan brugerne af Ungdomshuset tror, at de finder mere velvilje fra deres egen bydel og deres naboer efter lørdagens optøjer.

»Nørrebroerne skal ikke være gidsler. Butiksindehaverne skal ikke være gidsler. Det er helt, helt uacceptabelt, hvad vi nu ser fra Nørrebro. Når skoler og daginstitutioner må lave beredskabsplaner for børn og forældre, så har Ungdomshusets brugere forlængst overtrukket kreditten. Det her kan ikke undskyldes. Hærværk og vold mod bydelen og mod betjente er helt uacceptabelt.«