Politiet kan ikke gå på fisketur hos helt almindelige borgere

Jeg er helt uenig i kritikken.

Efter regeringens og et folketingsflertals opfattelse er det vigtigt, at vi har et effektivt værn mod terrorisme.

Jeg må understrege, at der ikke er tale om, at politiet vil kunne få kendskab til selve indholdet af for eksempel e-mails og telefonsamtaler. Teleudbyderne skal efter logningsbekendtgørelsen alene opbevare de data, som fortæller eksempelvis hvilke telefonnumre eller e-mailadresser, der har haft forbindelse til hinanden.

Politiet vil kun have adgang til oplysningerne, når der foreligger en konkret mistanke, og indgrebet skal i alle tilfælde godkendes af en dommer.

Der er altså ikke tale om, at politiet vil kunne gå på fisketur i oplysninger om almindelige borgeres telefonsamtaler og brug af internettet.

Lad mig slå helt fast, at formålet med reglerne om logning er at forebygge og opklare meget alvorlig kriminalitet.

Almindelige borgere har intet at frygte.

Derfor er det jo også stærkt betænkeligt, at Prosa-bladet tidligere har udsendt en cd med krypterings- og sløringssoftware. For mig at se er der kun en meget begrænset gruppe, som kan have gavn heraf. Nemlig de personer, som har begået eller planlægger at begå meget alvorlig kriminalitet, og som vil forsøge at skjule deres spor.