PKA PKA: Afkast på 19,6 mia. kr. i 2014
Foreløbige regnskabstal viser, at PKA fik et højt afkast på 19,6 mia. kr., svarende til 10,9% i 2014. Yderst tilfredsstillende lyder bedømmelsen fra pensionskassen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
"2014 var på mange måder et usædvanligt år for PKA. Vi er derfor særligt tilfredse med, at det er lykkedes os at skabe et meget højt afkast til vores medlemmers pensioner og dermed sikre, at PKA fortsat er meget robust," understreger adm. direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen.

Med årets afkast har PKA de seneste fem år haft et gennemsnitligt afkast på ca. 10,5%.

Alle aktivklasser har bidraget positivt til årets afkast:

Obligationer og andre rentebærende fordringer har givet et afkast på 18,1%, hvilket især skyldes faldende renter og investeringer i de sydeuropæiske lande.

Børsnoterede aktier bidrog med et afkast på 11%.

Alternative investeringer har givet et afkast på 6,8%, hvor absolut afkast strategier og ejendomsporteføljen har bidraget med afkast på henholdsvis 8,7% og 7,4%.

Risikospredningen i porteføljen var medvirkende årsag til, at PKA's langsigtede investeringsstrategi i november blev kåret til Europas bedste ved IPE Awards, ligesom PKA's alternative investeringer fik en separat pris.

"Den konsekvente risikospredning i porteføljen skaber gode resultater til medlemmernes pensioner. Vi er på forkant med udviklingen og har skabt grundlaget for fremtidige gevinster," siger Peter Damgaard Jensen.

Fakta:

PKA har de seneste fem år haft et gennemsnitligt årligt afkast på ca. 10,5%.

PKA administrerer pensioner for tre pensionskasser primært inden for social- og sundhedssektoren.

PKA har 265.000 medlemmer og en samlet formue på over 200 mia. kr.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.