Overlæger: Lange vagter rammer patienter
Overlægerne opfordrer jordemødrene til at sætte en stopper for de meget lange vagter, for det går ud over patienternes sikkerhed, advarer de. Foto: Colourbox
Overlægeforeningen har sat grænser for, hvor lange lægernes vagter må være. Det samme bør jordemødrene gøre, mener Overlægeforeningen.

Der er ingen tvivl om, at patientsikkerheden er i fare, når læger og jordemødre arbejder i mange timer af gangen. Sådan lyder den klare besked fra Overlægeforeningen, efter det er kommet frem, at jordemødrene har meget lange vagter på jobbet.

Overlægerne har for flere år siden taget konsekvensen af det og sat klare grænser for længden på overlægernes vagter. Det fortæller næstformand i Overlægeforeningen Mogens Hüttel:

"Som udgangspunkt kan man ikke have vagt i mere end 13 timer, dog med mulighed for dispensation til 16 timer. Den dispensationsmulighed har man dog endnu ikke brugt," forklarer han.

Mogens Hüttel peger på, at intensiteten er blevet øget markant de senere år. Samtidig står læger og jordemødre i stadigt flere tilfælde i meget vanskelige situationer, hvor de skal træffe alvorlige valg i forhold til patienternes behandling. Derfor er det uholdbart, at personalet arbejder i timevis af gangen, mener han.

"For mig er der slet ingen tvivl om, at du er mindre observant i de sidste timer af en lang vagt end i de første timer, og dermed er der en reel patientrisiko knyttet til de lange vagter," lyder opfordringen fra Mogens Hüttel til jordemødrene.

En rundspørge fra Politiken viser, at de lange vagter og tilkaldevagter er mere reglen end undtagelsen på fødeafdelingerne, og en jordemoder peger i avisen på de risici, der medfølger. Men formand for Jordemoderforeningen Lillian Bondo afviser, at det skulle gå ud over de fødende kvinder. Det er i højere grad et problem for jordemødrenes helbred, mener hun.

Den melding skyldes efter Mogens Hüttels mening, at Jordemoderforeningen godt ved, at kortere vagter giver flere vagter, og dermed skal man på arbejde i flere omgange. Det giver mindre samlet frihed med familien derhjemme. Den kamp har Overlægeforeningen taget allerede, og det er Mogens Hüttel glad for. Han har derfor en klar opfordring til jordemødrene.

"De skal bare se at komme i gang med at få det ændret," siger han.