OVERBLIK: Sådan bliver boligjobordningen
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gøre boligjobordningen permanent og udvide den.

Regeringen og Dansk Folkeparti har fredag aften indgået aftale om næste års finanslov. Et af elementerne er, at boligjobordningen bliver udvidet og gjort "permanent".

Det skriver regeringen og Dansk Folkeparti om boligjobordningen i aftalen om finansloven:

* Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at videreføre boligjobordningen som en permanent ordning.

* Aftalen indebærer, at der - som hidtil - gives et ligningsmæssigt skattefradrag (for arbejdsløn) ved både service- og håndværksydelser op til et loft på henholdsvis 6000 kroner og 12.000 kroner. (2018-niveau). Begge lofter reguleres i henhold til personskattelovens paragraf 20.

* Med aftalen tilpasses de ydelser, hvortil der ydes fradrag. Herunder udvides ordningen til også at omfatte installation af tyverialarm, der kan bidrage til at øge trygheden i hjemmet. Udvendigt malerarbejde fastholdes som en del af ordningen.

* Den permanente boligjobordning skønnes at indebære et mindreprovenu efter tilbageløb og adfærd på cirka 455 millioner kroner i 2018 og cirka 445 millioner kroner fra 2019 og frem.

Kilde: Aftalen om finansloven.

/ritzau/