OVERBLIK: Rester af sprøjtemiddel forurener grundvandet
Rester af et nu forbudt sprøjtemiddel er mere udbredt i grundvandet end hidtil antaget, viser ny undersøgelse.

Rester af ukrudtsmidlet chloridazon er fundet i hver fjerde af de drikkevandsboringer, som forskere fra GEUS har taget prøver fra.

Fundet bekymrer vandselskaberne.

Læs om sagen her.

* Et restprodukt af stoffet, desphenyl-chloridazon, er påvist i 26,3 procent af de undersøgte drikkevandsboringer.

* Indholdet var højere end grænseværdien i 9,7 procent af de undersøgte boringer.

* Sprøjtemidlet blev solgt i Danmark i perioden fra 1964 til 1996 og blev især brugt ved bekæmpelse af ukrudt i roemarker.

* I 2017 kom desphenyl-chloridazon på listen over de stoffer, som vandværkerne overvåger drikkevandet for.

* Selv om fundet af chloridazon overstiger grænseværdien, er der ifølge Miljøstyrelsen ikke tale om et sundhedsskadeligt niveau.

* De koncentrationer, der er fundet af stoffet, udgør ifølge Miljøstyrelsen ikke en "uacceptabel risiko for sundheden, idet niveauet er væsentligt lavere end det acceptable daglige indtag".

Kilder: GEUS, Miljøstyrelsen, Ritzau.

/ritzau/