Os over Århus

Hvis det river lidt i lungerne, når århusianerne går en tur gennem deres by, så skyldes det nok, at luften er fyldt med CO2. Danmarks Miljøundersøgelser har målt 47 mikrogram i gennemsnit i år, oplyser DR P4 Østjylland, mens EU s grænse er 40 mikrogram. Den grænse skal dog ikke overholdes før 2010, så der er stadig tid til at bringe forureningen ned igen. ELST