Omstridt forlig giver lønmodtagere en ekstra månedsløn om året
Formand for HK Kommunal glæder sig over forliget, der vil give blandt andet lægesekretærer en lønfremgang på 2.500 kroner om måneden over de næste tre år. Foto: Martin Sylvest Ritzau/Scanpix.
Med en løn-stigning på 8,1 procent over de næste tre år får lægesekretærer, social- og sundhedsassistenter og socialrådgivere ansat i regionerne alle en lønfremgang svarende til cirka en ekstra månedsløn om året. HK Kommunals formand kalder resultatet en sejr.

I løbet af de næste tre år stiger lægesekretærer, sygehusportører, socialrådgivere og andre ansatte i Regionerne med mere end 2.300 kroner om måneden i løn og pension.

Samlet set får mere end 40.000 lønmodtagere på sygehuse, sociale botilbud og andre regionale arbejdspladser, der i går fik landet en ny overenskomst, en ekstra månedsløn i 2021.

En sygehusportør vil over de næste tre år stige med knap 2.500 kroner om måneden i løn og pension. 

Alt i alt vil portøren om tre år tjene 30.000 kroner mere om året sammenlignet med nu, og det svarer til godt og vel en ekstra månedsløn om året. 

Det viser beregninger, som Avisen.dk har gennemført på baggrund af data fra SBG, der er det særlige beregningsgrundlag for overenskomstforhandlingerne 2018. 

2.900 kroner til socialrådgiveren  

Ifølge beregningerne stiger bruttolønnen om måneden inklusive pension cirka så meget for de største faggrupper omfattet af den nye aftale:

Socialrådgivere: 2.900 kroner

Serviceassistenter: 2.300 kroner

Social- og sundhedsassistenter: 2.400 kroner

Socialpædagoger: 2.500 kroner

Sygehusportører: 2.500 kroner

Lægesekretærer: 2.500 kroner   

Ifølge forliget mellem en stribe fagforbund som FOA, HK Kommunal, 3F og Dansk Socialrådgiverforening og Danske Regioner får 40.000 lønmodtagere en stigning svarende til en samlet lønramme på 8,1 procent. 

De 6,81 procent går til generelle lønstigninger. Herudover ligger der en lavtløns- og ligelønspulje samt en rekrutteringspulje, der skal afhjælpe den omfattende mangel på særlige faggrupper, blandt andet social- og sundhedsassistenter.

Derudover afskaffes privatlønsværnet, ligesom forringelser af seniordningerne er trukket tilbage. 

De nye puljer i forliget er ikke udmøntet endnu, men regner man de forskellige faggruppers lønstigning ud efter 8,1 procent, svarer det til en ekstra månedsløn i gennemsnit til den store gruppe lønmodtagere i regionerne.

Reallønsfremgang er en sejr 

Aftalen er blevet skældt ud for at bryde den såkaldte musketered i fagbevægelsen, hvor fagforbundene forpligtede hinanden til at kæmpe skulder ved skulder indtil man fik sikret den betalte frokostpause og også fik ændret på lærernes arbejdstidsregler. 

Formand for HK-Kommunal Bodil Otto mener, at forliget er en sejr for fagbevægelsen, og hun er glad for at de lægesekretærer og andre faggrupper, som HK Kommunal organiserer, kan se frem til et pænt og nødvendigt lønløft.

Hun er ked af, at en samlet overenskomstramme over otte procent overskygges af kritik, fordi nogle kalder det et brud på musketer-eden.

- Først og fremmest har vi fået vores hovedkrav igennem, nemlig reallønsfremgang, afskaffelse af privatlønsværnet og dermed en sikring af en parallel lønudvikling mellem det offentlige og det private. Det er en stor sejr for den samlede fagbevægelse og et varigt blivende resultat, som alle får glæde af. Og det er vores stærke sammenhold, der har bragt os hertil, siger hun.

En samlet ramme på 8,1 procent er ifølge Bodil Otto helt på linje med, hvad alle organisationerne krævede i forhandlingerne.

- Vi har forhindret forringelser for seniorer, så aldersgrænsen for hvornår man fik seniordage skulle stige løbende, fået betrygget vores spisepause og skabt reelle forhandlinger for lærerne om arbejdstiden, noterer hun.

Urafstemning

- For mig har #enløsningforalle hele tiden handlet primært om vores hovedkrav om forbedring af reallønnen og en parallel lønudvikling, siger Bodil Otto.

Resultatet skal sendes til urafstemning blandt medlemmerne af FOA, HK Kommunal, 3F, Socialpædagogerne, Dansk Metal, Socialrådgiverforeningen, Dansk El-forbund, Teknisk Landsforbund, Fødevareforbundet, Blik og Rør, Malerforbundet og Serviceforbundet, alle med i OAO-K, i løbet af maj.

Læs Avisen.dk’s dækning af OK18