Nævn genoptager tamilsager
Flygtningenævnet har besluttet at færdigbehandle asylsager om etniske tamiler fra Sri Lanka.

Flygtningenævnet trykker nu play i stedet for pause i behandlingen af asylsager om etniske tamiler fra Sri Lanka. Der sker efter, at FN?s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR) har meddelt nævnet, at der kan gå lang tid, før det bliver i stand til at komme med en vurdering af sikkerheden på Sri Lanka. En vurdering som Flygtningenævnet har ventet forgæves på, siden nævnet i slutningen af oktober stillede sagerne i bero.

»Flygtningenævnet lægger stor vægt på, at asylsager ? ikke mindst af hensyn til ansøgerne ? afgøres uden unødigt ophold. Det gælder i særdeleshed for ansøgere, der måtte opfylde betingelserne for at få asyl,« skriver Flygtningenævnet i en pressemeddelelse.

UNHCR?s vurderinger spiller en afgørende rolle for, om der gives asyl eller ej