Mindre medicin i dyrene
Især danske svin får mindre penicillin, selvom faldet er beskedent går det i den rigtige retning, understreger Fødevarestyrelsen.

Danske svin får stadigt mindre penicillin.

Det viser en opgørelse fra Fødevarestyrelsens medicinregistre til husdyr, VetStat. Selvom faldet er beskedene 2,3 procent i anden halvdel af 2005 i forhold til samme periode året før.

Det peger i retning af, at der for første gang i en lang årrække er sket et brud på en udvikling, hvor forbruget af antibiotika til husdyr er steget år for år.

Faldet skyldes alene et fald i anvendelsen af antibiotika til svin, som udgør over 80 procent af det samlede forbrug af antibiotika til husdyr.

I 2005 iværksatte Fødevarestyrelsen en handlingsplan for at nedbringe forbruget, specielt af præparater med risiko for at udvikle resistens. Resistente bakterier kan i værste fald overføres til mennesker og medføre, at de ikke kan behandles effektivt med samme eller beslægtede typer antibiotika.

Udviklingen fra 2005 til 2006 passer godt med intentionerne for Fødevarestyrelsens handlingsplan.

Danske svin får stadigt mindre penicillin.

Det viser en opgørelse fra Fødevarestyrelsens medicinregistre til husdyr, VetStat. Selvom faldet er beskedene 2,3 procent i anden halvdel af 2005 i forhold til samme periode året før.

Det peger i retning af, at der for første gang i en lang årrække er sket et brud på en udvikling, hvor forbruget af antibiotika til husdyr er steget år for år.

Faldet skyldes alene et fald i anvendelsen af antibiotika til svin, som udgør over 80 procent af det samlede forbrug af antibiotika til husdyr.

I 2005 iværksatte Fødevarestyrelsen en handlingsplan for at nedbringe forbruget, specielt af præparater med risiko for at udvikle resistens. Resistente bakterier kan i værste fald overføres til mennesker og medføre, at de ikke kan behandles effektivt med samme eller beslægtede typer antibiotika.

Udviklingen fra 2005 til 2006 passer godt med intentionerne for Fødevarestyrelsens handlingsplan.