Medierne tager parti imod Ungdomshuset

Som almindelig borger i dette samfund undrer jeg mig over den måde, de unge brugere af Ungdomshuset på Jagtvej 69 udstilles på i medierne.
Under den uanmeldte demonstration fra Ungdomshuset 16. december fremgik det af mediernes dækning, at det skulle være aktivisterne, der stod bag rudeknusning og vandalisering på Nørrebro, selvom det for de fleste tilfældes vedkommende var unge utilpassede indvandrere, der benyttede sig af lejligheden til at sætte lidt fut i gaden . Dette faktum er overhovedet ikke nævnt i medierne.
Ved VU s demonstration mod Ungdomshuset 6. januar ender det med, at en gruppe hætteklædte nazister kaster flasker med mere mod demonstranterne. Dette fremgår heller ikke tydeligt af mediernes dækning.
Derimod antydes det, at det er moddemonstranterne fra Ungdomshuset, som er ophavsmænd til miseren.
Endvidere er det faldet mig for brystet, at politidirektør Hanne Bech Hansen på landsdækkende tv udtaler sig partisk for rydning og nedrivning af Ungdomshuset.
Ifølge min barnelærdom er politiet ikke den dømmende, men udøvende del af magtens tredeling. Politidirektørens udtalelser er som følge heraf under al kritik.
De unge brugere af Ungdomshuset er også blevet udleveret i medierne som dårlige betalere, da det kom frem, at de skyldte DONG penge for strømlevering til Jagtvej 69. Hvor er retssikkerheden? Dette er ligeledes under al kritik.
Hvis vi forlanger, at de unge fra Ungdomshuset skal leve op til almindelige standarder og blive gode samfundsborgere, bør vi selv – ikke mindst medierne – gå forrest med det gode eksempel og sørge for solide rammer og anstændig og korrekt omtale!