Kræftfremkaldende stoffer siver ned i grundvand
Forurening · Vandværk i Højby frygter, at kræftfremkaldende stoffer fra renseriet Karma Arbejdstøj spreder sig i grundvandet. Regionen går i gang med oprensning til efteråret, men om det er tids nok, ved ingen

Dryp, dryp, dryp. Et halv ton af de kræftfremkaldende stoffer perchlorethylen og trichlorethylen har nået grundvandet i Højby. En lækkende betontank, hvor renserivirksomheden Karma Arbejdstøj ligger, er årsag til, at de mange hundrede liter rensevæske har gennemvædet jorden i helt ned til 14 meters dybde – der hvor et af grundvandsmagasinerne ligger.

Allerede i 1995 registrerede Fyns Amt forureningen, men trods talrige oprensningsforsøg er grunden endnu ikke gjort fri for de farlige stoffer.

Jørn Bonde Johansen, formanden for Højby Vandværk, der har fået lukket en af sine seks boringer, frygter, at stofferne spreder sig til andre grundvandsmagasiner og dermed de resterende boringer.

»Jeg er meget bekymret for de andre boringer. Derfor tager vi mange flere prøver end normalt for at sikre os, at de er fri for de kræftfremkaldende stoffer,« siger Jørn Bonde-Johansen.

Den lukkede boring lå 100 meter væk fra renseriet, mens den nærmeste boring i dag ligger 400 meter væk.

»Hvem ved, hvor stofferne løber hen, når de først har nået grundvandet. Det kan ikke gå hurtigt nok med at få renset grunden op,« tilføjer han.

En af Fyns største

Forureningssagen er så alvorlig, at Region Syddanmark i en rapport over kommende oprensningsopgaver kalder det en af Fyns største forureninger. Der er sat 10 millioner kroner af til oprensningen, som vil ske efter moderne principper ved at stikke elektroder i jorden og dermed få kemikalierne til at fordampe.

»Der er ingen tvivl om, at vi skal i gang så hurtigt som muligt. Vi vil formentlig kunne gå i gang i efteråret. Der er risiko for, at stofferne kan løbe over i grundvandsmagasinerne, som Lindvedværket bruger. Og det vil være meget problematisk, for her er tale om en stor kildeplads med mange boringer,« siger afdelingschef i regionens jordforureningskontor Jakob Sønderskov Weber.

Hos Lindvedværket, der hører under Odense Vandselskab, følger man udviklingen nøje.

»Vi er ikke bekymrede endnu, for det ser ud til, at grundvandet i vores område strømmer op gennem jorden og over imod det forurenede grundvandsmagasin. Men vi følger prøverne nøje og er meget opmærksomme på problemet,« siger driftschef Arne Svendsen.

Side 4