Kræftbehandling er elendig
Dansk kræftbehandling er generelt mangelfuld, fastslår kræftlæger i notat. Mange patienter dør af kræften trods gode odds

Mange danske kræftpatienter burde overleve deres kræftsygdom. Men de dør.
Alle faser af kræftbe-handlingen er i dag så mangelfuld og ringe, at den langsommelige tur gennem behandlingssystemet tager livet af alt for mange. Det viser et notat om kræftindsatsen i Danmark, som førende kræfteksperter har lavet.
»Vi vil gerne være i top. Men det er vi ikke,« siger overlæge og formanden for de danske kræftlæger, Cai Grau. Eksempelvis kommer kun 30 procent af lungekræftpatienterne i behandling inden for målsætningen om seks uger.
Det er langt fra »det højeste internationale niveau« for kræftbe-handling, som statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har lovet er målet.

I den tunge ende

Førende danske kræftlæger fastslår, at der er for få screenings, for lange ventetider og flaskehalse, uanset hvor langt man er nået i behandlingen. Der er for lidt medicinsk udstyr, udstyret er nedslidt, der mangler læger, og mange har ikke den nødvendige faglige standard, behandlingen er spredt på for mange afdelinger, og adgangen til ny kræftmedicin er langsom.
I notatet hedder det, at »Danmark ligger i den tunge ende«, både når det gælder antallet af kræfttilfælde samt chancen for overlevelse, og at »det utilfredsstillende niveau« fører til »lange ventetider, for lange og ukoordinerede patientforløb, for få behand-linger givet med helbredelse som formål, for få specialister og svigtende rekruttering.«

Tre milliarder mangler

Selvom de to nationale kræftplaner har tilført tre milliarder kroner, så mang-ler der yderligere tre milliarder kroner over de næste tre år, hvis målet skal nås.
Det anslår direktør i Kræftens Bekæmpelse, Arne Rolighed:
»Der mangler stadig meget. Vi må sørge for mere personale, skaffe udstyr og så fokusere helt entydigt på et samlet patientforløb. Det tager halve og hele år, fra patienten møder lægen med symptomer, til diagnosen stilles. Og det er langtfra godt nok i et velfærdssamfund,« siger han.
I fokus side 14-15