Kogepåbud til Følle Vandværk
Det anbefales, at vand fra Følle Vandværk koges, inden det drikkes, fordi der er påvist forurening.

I forbindelse med de rutinemæssige drikkevandskontroller fra Følle Vandværk er der påvist coliforme bakterier og forhøjede kimtal i drikkevandet.

Derfor har Syddjurs Kommune, efter samråd med embedslægerne, udstedt et kogepåbud til Følle Vandværk, som skal orientere sine forbrugere om, at det anbefales, at alt vand til drikkevandsformål og madlavning skal koges.

Kogeanbefalingen gælder, indtil nye analyser har påvist, at forureningen er ophørt. Nye analyser ventes først klar i løbet af 2-3 uger.

Coliforme bakterier kan tyde på en forurening fra overfladevand. Bakterien er ikke sygdomsfremkaldende i sig selv, men trives hvor der kan findes sygdomsfremkaldende bakterier.

Hvis man bliver syg, skal man kontakte egen læge.

Følle Vandværk forsyner i alt 93 ejendomme med drikkevand.

/ritzau/