Københavnere får en større vandregning
Stigning ? Nye takster på gas, varme og vand betyder, at københavnske husstande i 2007 bliver mellem 650 og 1.000 kroner fattigere. Især vand bliver dyrt

I det kommende år bliver der ekstra grund til at få stoppet de dryppende vandhaner og indskrænke minutterne i brusekabinen om morgenen, hvis man er københavner. Ifølge de nye takster fra Københavns Energi, der i aftes var til endelig godkendelse i Københavns Borgerrepræsentation, kan københavnerne se frem til en stigning i vandpriserne på 16 procent.
Fra 1. januar 2007 vil der komme nye takster på varme, gas og vand i København. De nye takster indebærer ifølge Astrid Skotte, pressekoordinator hos Københavns Energi, at den samlede udgift til varme, gas og vand vil stige. Og især på grund af vandet ser det ud til at være en markant stigning.

1.000 kroner om året

De nye takster betyder, at en familie på fire personer i en lejlighed vil opleve en årlig ekstraudgift på cirka 650 kroner. Bor familien i parcelhus, løber ekstraudgiften op i godt 1.000 kroner om året.
»Årsagen til prisstigningen er især, at vi har investeret meget store beløb i at holde Københavns havn fri for kloakvand, og at vi ligesom andre vandforsyninger skal betale højere grundvandsafgifter. Desuden bruger vi mange ressourcer på at sikre kunderne rent grundvand ? for eksempel på nye grundvandsboringer til erstatning for forureningsramte boringer. Det er udgifter, som gør, at man i dag kan bade og fiske i havnen, og at der er rent grundvand i vandhanen,« siger Astrid Skotte til Nyhedsavisen.

Dyrt for alle danskere

Ifølge Carl-Emil Larsen, direktør i Dansk Vand- og Spildevandsforening (DANVA), er det ikke bare københavnerne, men alle danskere, der fremover vil opleve en stigning i vandpriserne:
»Hvis det udvikler sig, som vi tror, vil vi fremover se en stigning i vandpriserne. Ikke bare i København, men i hele Danmark generelt. Hvis man ser på grundlaget for vandpriserne i Danmark, så dækker 60 procent af udgiften drift og vedligehold. For spildevand er det 40 procent.
Vandpriserne afhænger naturligvis af, hvad vandforsyningsselskaberne bliver pålagt fra politisk side at gøre. Helt konkret tænker jeg her på EU s vandrammedirektiv, som opstiller nogle standarder for nogle helt specifikke punkter, der skal efterleves. Og det kan godt betyde, at priserne vil stige, men hvor meget tør vi simpelt hen ikke gætte på,« siger han.
Dagligt bruger mere end én million mennesker Københavns Energis produkter, og det gør Københavns Energi til en af Danmarks største forsyningsvirksomheder.