Jurist: Regeringens Roj TV-kurs er alvorlig
Herboende kurdere demonstrerer foran Københavns Byret tirsdag i forbindelsen med domsafsigelsen i Roj TV sagen. Foto: JENS DRESLING / POLFOTO
Stærkt bekymrende, at ministre vil "lukke hul" i lovgivning efter dom over kurdisk tv-station, mener en af landets førende mediejurister.

Dybt alvorligt og meget bekymrende.

Sådan betegner mediejurist og forskningsleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Oluf Jørgensen, regeringens udmelding efter byrettens dom over Roj TV.

Her fik den kurdiske tv-station bøder for ensidigt at dække terrororganisationen PKK, men dog uden at retten samtidig havde bemyndigelse til at lukke tv-stationen. Noget der vakte kritik i den tyrkiske regering, som har bandlyst Roj TV.

Onsdag aften sendte justitsminister Morten Bødskov (S) og kulturminister Uffe Elbæk (R) en pressemeddelelse ud om, at hvis der er et hul i lovgivningen, skal det naturligvis lukkes.

"Sammen vil vi derfor nu i Justitsministeriet og Kulturministeriet sikre, at lovgivningen på tilstrækkelig vis giver adgang til at skride ind over for radio- og tv-stationer, som opfordrer til terrorisme," fastslår de to ministre.

Men de toner skræmmer Oluf Jørgensen, der er en af landets førende mediejuraeksperter.

"Det er bekymrende og dybt alvorligt, at regeringen ser ud til at ville bøje af og ændre de udviklede danske regler med vægt på informations- og ytringsfrihed efter pres fra en tyrkisk minister," siger Oluf Jørgensen til Newspaq.

Han kalder ministrenes udmelding et alvorligt anslag og forholder sig dybt uforstående over for, at regeringen ikke venter på radio- og tv-nævnets afgørelse.

"Det at stramme medielovgivningen og give mulighed for hurtigt at lukke et medie på baggrund af en byretsdom er meget alvorlige toner og stærkt bekymrende for pressefriheden," forklarer mediejuristen.

Han understreger, at det er ikke usædvanligt, at et medie bliver dømt for at begå ulovligheder og får en bødestraf, men det betyder ikke, at man lukker et medie. I stedet får mediet mulighed for at rette op på sagerne.

Som det er nu, er det radio- og tv-nævnet, der kan fratage sendetilladelser. Oluf Jørgensen forholder sig dybt skeptisk til, hvis regeringen vil gå så langt som at lave en særlovgivning målrettet den kurdiske tv-station.

Han understreger, at politikerne bør læse byrettens dom.

"Roj TV er ikke dømt for at anspore, tilskynde til eller udøve terror, men de er dømt efter en særparagraf for i forbindelse med nogle nyhedsudsendelser ensidigt at interviewe repræsentanter for PKK," siger Oluf Jørgensen.