HK/Danmark HK: Akutpakke skaffer ikke ledige et arbejde
Det er prisværdigt at regeringen vil gøre en ekstra indsats for de ledige, der er på vej til at falde ud af dagpengesystemet. Problemet er, at indsatsen ikke skaffer dem et job. Det mener Mette Kindberg, næstformand for HK.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
332 millioner bliver der afsat til en akut indsats overfor de ledige, der lige nu står på kanten til at falde ud af dagpengesystemet ved årsskiftet. Pengene skal bruges på en række tiltage, der - efter regeringens opfattelse - vil bringe de ledige i arbejde.

- Men det tror jeg ikke på, siger Mette Kindberg.

- Der er gode tiltag i akut-pakken om f.eks. jobrotation og synliggørelse af jobåbninger, men der er for megen snak om samtaler og kontrol. Det hjælper ikke en pind for de mennesker, der står lige nu og her og kan se deres dagpengeret forsvinde ud i ingenting. De har været til samtaler. Hvor er de ekstra job, vi har brug for? spørger hun.

Ifølge beskæftigelsesministeriets egne tal står 9.000-16.000 mennesker til at miste dagpengeretten ved årsskiftet.

- Jeg går ud fra, at man ikke tilsigtet har villet trække tæppet væk under så mange mennesker, så jeg mener, det eneste anstændige er, at forlænge dagpengeperioden for dem, der falder ud af systemet - eller at give dem en egentlig jobgaranti, siger hun.

Hun efterlyser også, at det skal blive lettere for de ledige at genoptjene retten til dagpenge. Den såkaldte genoptjeningsret blev forlænget fra et halvt til et helt år med VK-regeringens dagpengereform.

- Og den skal selvfølgelig tilbage til et halvt år. Det er jo ikke sådan, at det flyder med job, så de ledige bare kan smutte ud og genoptjene retten til dagpenge. Her er akutpakken ikke til nogen som helst hjælp, siger Mette Kindberg og peger samtidig på, at der i alt for ringe grad er lagt op til at pålægge arbejdsgiverne et ansvar for at skaffe job.

- Det er arbejdsgiverne, der sidder med nøglen til de ekstra job - nu skal de tage ansvar og så bruge den nøgle, siger hun.

Hun appellerer også til, at der bliver smidt ekstra meget kul på jobrotationsordningen og det skal være meget nemmere at blive opkvalificeret under ledighed.

- Og så er det altså helt nødvendigt, at dagpengeperioden gælder som genoptjening, mens den ledige er i løntilskudsjob eller jobrotation, og at perioden "ligger død" mens den ledige er under uddannelse, siger Mette Kindberg.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.