Her er de udsatte, som får flere penge
Landets svageste får gavn af 1,8 milliarder kroner via satspuljen, som netop er fordel for næste år. Foto: www.colourbox.com
Partierne bag satspuljen er enige om at fordele 1,8 milliarder kroner til landets svageste. Se hvem der får de mange kroner her.

Partierne bag satspuljen er enige om, hvordan pengene for 2012 skal fordeles på det sociale område.

De 1,8 milliarder kroner går til:

- 470 millioner kroner til handicapområdet de næste fire år. Pengene skal primært anvendes til at hæve loftet over tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer et handicappet eller sygt barn hjemme, i alt ca. 395 millioner kroner. Loftet hæves til 27.500 kr. om måneden. Der afsættes også 20 millioner kroner til social teknologi for mennesker med handicap.

- 194 millioner kroner til de frivillige organisationer. Foreningen Grønlandske Børn støttes fremover permanent med seks millioner kroner årligt fra 2013. Det grønlandske hus i Aalborg får en permanent bevilling fra 2012 på en halv million kroner årligt. Gadejuristen får også en permanent bevilling, i 2012 er den på to millioner kroner herefter på 2,5 millioner kroner årligt.

- 146 millioner kroner til en målrettet indsats for at bekæmpe fattigdom og hjælpe socialt udsatte. Indsatsen omfatter blandt andet frivillig gældsrådgivning, forsøg med psykologsamtaler til kvinder på krisecentre, penge til julehjælp, penge til den boligsociale indsats og penge til reduktion af udsættelsen af lejere.

- 93 millioner kroner på ældreområdet. Heraf bruges der 40 millioner kroner til opfølgende arbejde på Ældrekommissionens anbefalinger. 20 millioner kroner anvendes til at udbrede erfaringerne med at rehabilitere ældre i deres hverdag - målet er længst muligt i eget liv. Der afsættes også 20 millioner kroner til at gøre ældre borgere fortrolige med at bruge internet, NemID og anden digital kommunikation.

- 119 millioner kroner til udsatte børn. 35 millioner kroner bruges til, at tidligere anbragte unge kan få hjælp til at komme i gang med en tilværelse som voksen. Et andet initiativ for at hjælpe udsatte børn og unge er "Handlekraftig Indsats", her er der afsat 84 millioner kroner. Initiativet omfatter blandt andet ny lovgivning, som giver de sociale myndigheder bedre adgang til lukkede familier, der har behov for hjælp, men som modsætter sig samarbejde med myndighederne. Kommunerne forpligtes samtidig til at sende alle sagsakter videre, når en udsat familie flytter til en ny kommune.

- 67 millioner kroner, skal blandt andet bruges til tre regionale centre, som skal koordinere hjælpen. Samtidig videreføres den eksisterende psykologordning til mennesker med senfølger af seksuelle overgreb.

- 131 millioner kroner til startboliger - en ny type boliger for udsatte unge, der har brug for hjælp til at komme i gang med en tilværelse som voksen.

- 74 millioner kroner i fire år til integrationsområdet. Det er aftalt at bruge 16 millioner kroner til at hjælpe traumatiserede flygtningefamilier, og der er afsat seks millioner kroner til en kortlægning af ekstremisme.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Kilde: Socialministeriet.