For få praktikpladser: Så mange offentlige virksomheder risikerer bøde
I nærheden af 2.000 offentlige virksomheder risikerer at få bøder - de har ikke været gode nok til at tage praktikanter. Foto: Steffen Ortmann / Ritzau Scanpix (arkivfoto)
1.874 offentlige virksomheder står til bøder for ikke at have nok praktikpladser. Arbejdsmarkedsforsker er overrasket over tallene.

Det er ikke kun private virksomheder, der er for dårlige til at oprette praktikpladser.

Tal, som Fagbladet 3F har fået indsigt i, viser, at 1.874 offentlige virksomheder også står til at få bøder for ikke at have oprettet nok praktikpladser.

Arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet er overrasket over tallene.

- Der burde jo ikke være nogen steder i den offentlige sektor, hvor man ikke har nok praktikpladser. Der ligger en klar melding om, at det er en offentlig politik at skaffe flere praktikpladser i og med, at det er en del af trepartsaftalen. Man kan sige, at det offentlige svigter, siger han til Fagbladet 3F.

Først ved årets udgang er det sikkert, hvor mange virksomheder, der ender med at få en straf eller bonus. Men de foreløbige tal, som er blevet sendt ud for to uger siden, viser, at der ud af de i alt 2.298 offentlige virksomheder, der er omfattet af ordningen, blot er 424 som i øjeblikket forventes at blive belønnet for deres arbejde med at oprette praktikpladser. Ordningen er en aftale mellem regeringen og arbejdsmarkedet parter. Den blev indgået i august 2016 som en del af trepartsforhandlingerne.

Formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Anders Kühnau, forklarer, at målene er særligt svære at leve op til for de regionale virksomheder, fordi man i regionerne i forvejen har et højt antal praktikpladser.

- Det er ikke en undskyldning, men det er nok en ret stor opgave for os at leve op til måltallene, fordi de er lavet sådan, at vi skal bevæge os fra et meget højt niveau til et endnu højere, siger Anders Kühnau.

Hos Kommunernes Landsforening forventer kontorchef Henrik Thomassen, at man ved årets udgang har fået oprettet flere praktikpladser, så man også her slipper for en eventuel bøde på 4,5 millioner.

- Vi har tiltro til, at det her tal ser anderledes ud, når regnskabet skal gøres endeligt op. For det er vigtigt, at også de kommunale arbejdspladser er med til at løfte den samfundsopgave, det er, at vi får uddannet flere unge mennesker og får adgang til den faglærte arbejdskraft, der er brug for, siger Henrik Thomassen.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) forstår godt kritikken fra arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen:

- Det offentlige har et mindst lige så stort ansvar på praktikpladsområdet som de private virksomheder. For eksempel har det stor betydning, at det offentlige sørger for at uddanne faglærte til hjemmeplejen og sygehusene. Jeg forventer derfor, at den offentlige sektor lægger sig i selen for at oprette flere praktikpladser og løfte deres del af ansvaret, siger ministeren.