FAKTA: Læger og tandlæger får mulighed for at bruge tvang
En ny lov gør det muligt for læger og tandlæger at tvangsbehandle eksempelvis demente og udviklingshæmmede.

Fra årsskiftet træder en ny lov i kraft, der gør det muligt for læger og tandlæger at bruge tvang over for visse patienter.

* Loven gælder for personer, der er varigt inhabile. De er eksempelvis svært demente eller udviklingshæmmede.

* Der kan bruges tvang, når patienten modsætter sig behandling, og hvor det skønnes, at behandlingen er til patientens bedste.

* Inden tvangsbehandlingen sættes i værk, skal andre alternativer være afprøvet.

* Det er en betingelse, at patientens værge eller nærmeste pårørende giver samtykke til tvangsindgrebet.

* Alternativt at en læge eller tandlæge, der ikke tidligere har været indblandet i behandlingen af den pågældende, giver sin tilslutning til indgrebet.

* Tvangsindgrebet skal være så skånsomt og kortvarigt som muligt. Det skal stå i rimeligt forhold til formålet med indgrebet.

* Brugen af tvang må ikke erstatte personlig pleje og omsorg.

* Lægens eller tandlægens beslutning om anvendelse af tvang skal indberettes til Sundhedsdatastyrelsen.

* Hvis patienten eller patientens pårørende ønsker det, er der mulighed for at klage over tvangsindgrebet til Tvangsbehandlingsnævnet.

Kilde: Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile, Folketingets hjemmeside.

/ritzau/