FAKTA: Her skal ny planlov sætte gang i landområderne
De danske kyster blev ikke så påvirkede af den nye planlov, som nogle oprindeligt frygtede. Men kommuner og landmænd ser til gengæld frem til mere frihed til selv at bestemme over væksten på landet udenom staten. Foto: Claus Fisker/Scanpix
Kommunerne får med ny planlov mere magt end før over planloven, der afgør, hvad man må gøre ude på landet.

Folketinget vedtager torsdag med støtte fra regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti en ny og liberaliseret planlov.

Den afløser den hidtidige planlov fra 1992.

Den nye lov skal sætte gang i ny vækst på landet og styrke turismen, som har været i tilbagegang i kystområderne.

Her er de vigtigste formål:

* At skabe nye udviklingsmuligheder ved kysterne med omplacering af kystnære sommerhusområder. Kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen bevares.

* At skabe nye udviklingsmuligheder i landdistrikter med lettere mulighed for at bruge overflødige bygninger til produktion og ferieboliger uden landzonetilladelse. Friere adgang til udlejning og helårsbeboelse i sommerhuse.

* At skabe bedre udviklingsmuligheder for detailhandel med færre begrænsninger i forhold til butiksstørrelsen.

* Friere rammer og mindre statslig indblanding i kommunernes planlægning samt kortere og forenklede høringsfrister.

* Fortsat mulighed for at kræve 25 procent almene boliger i lokalplaner for nye boligområder. Men samtidig får kommunerne også større ansvar for byvæksten generelt i det åbne land.

* Andre initiativer såsom penge til udvikling af turisme samt forstærket indsats for bedre og større sammenhængende naturområder. Initiativerne knytter sig til Det Grønne Danmarkskort, der stammer fra den tidligere SR-regerings tid.

Kilde: Erhvervsministeriet.

/ritzau/