FAKTA: Fagforeningers medlemmer skal stemme om forlig
Nu er det op til medlemmerne af de forskellige organisationer, om en storkonflikt skal bryde ud trods forlig.

I de kommende dage skal tusindvis af offentligt ansatte fagforeningsmedlemmer tage stilling til, om det forlig om nye overenskomster, som deres forhandlere er blevet enige med arbejdsgiverne om, er godt nok.

Fagforeningerne indleder urafstemninger om resultatet i de kommende dage og uger.

Med forlig på bordet for de ansatte i landets regioner og kommuner er den overhængende risiko for storkonflikt umiddelbart afværget.

Formelt skal også arbejdsgivernes baglande godkende aftalerne.

Der er altså fortsat risiko for konflikt på områder, der måtte forkaste forliget.

Alle resultater offentliggøres først fra 4. juni.

Se mere her:

* I de fleste organisationer sendes aftalen til urafstemning blandt medlemmerne, mens det i andre godkendes eller forkastes af for eksempel et repræsentantskab.

* Fagforeningerne har bestemt, at der skal et afstemningsresultat i hus for hver enkelt organisation. De har altså ikke benyttet sig af en mulighed for at kæde afstemningerne sammen.

En sammenkædet afstemning ville have kunnet betyde, at et nej fra et enkelt fagforbund for eksempel på det kommunale område kunne overtrumfes, hvis øvrige forbund for kommunalt ansatte stemte ja.

* Lærernes formand, Anders Bondo Christensen, formulerede det således på Twitter:

- Jeg har netop bedt om, at det IKKE bliver et sammenkædet mæglingsforslag, så lærerne selv kan stemme om aftalen.

* Hvis en organisation forkaster forliget, bryder en konflikt ud for det pågældende område.

* På statens område er alle organisationerne under Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) kædet sammen, så det enten er et samlet nej eller ja på statens område.

* Også arbejdsgiverne skal have opbakning til aftalen i deres bagland.

* I kommunerne skal et forhandlingsresultat endeligt godkendes hos Kommunernes Lønningsnævn.

* I Regionerne er det Regionernes Lønnings- og Takstnævn, der skal give den endelige godkendelse.

* I staten er det topforhandleren, innovationsminister Sophie Løhde (V), selv, der har mandat til at underskrive en aftale på statens vegne.

Kilder: KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Aalborg Universitet, Forligsinstitutionen og Lægeforeningen.

/ritzau/