Frederikshavn Kommune Energibyen Frederikshavn skal styrke eksporten
Hvert år besøger tusinder af offentlige og private internationale beslutningstagere Danmark for at blive inspireret af grønne danske løsninger. Energibyen Frederikshavn er blandt de ti nationale besøgstjenester, der nu vil arbejde sammen for at betjene de udenlandske gæster
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Danmark er et forbillede for resten af verden på grund af vores ambitiøse energi- og miljøpolitik og vores succes med at opføre grønne løsninger overalt i landet. Derfor kommer tusindvis af udenlandske besøgende til Danmark for at se, hvordan vi gør - og hvordan vores erfaringer kan overføres til deres hjemlande.

Nu har 10 nationale og regionale besøgstjenester, der står for planlægningen af de mange besøg til Danmark, aftalt at indgå i et netværks-samarbejde, der skal sikre en bedre betjening af gæsterne, men også give netværket bedre muligheder for fælles markedsføring, strategisk arbejde med delegationer og udvikling af kompetencer på besøgsstederne.

Den nationale besøgstjeneste State of Green har taget initiativet til samarbejdet. I mange år har den offentlig-private organisation stået for besøgstjenesten State of Green Tours med stor succes, men med samarbejdet vil det lokale og regionale arbejde for besøg af professionelle beslutningstagere blive styrket.

"Besøgstjenesternes formål er at styrke dansk eksport af grønne teknologi-løsninger, og ofte er det helt unødvendigt, at mennesker flere steder i Danmark arbejder parallelt på besøg i stedet for at samarbejde. Netværket vil helt sikkert strømline besøgsarbejdet til gavn for alle," siger Gry Brostrøm, senior projektleder i State of Green, der har været initiativtager til det nye samarbejde.

"I Energibyen i Frederikshavn Kommune er vi glade for at indgå i den nationale besøgstjeneste, som vi tror på er en af mange måde, hvorpå vi kan styrke den lokale jobskabelse. Vi kan give besøgende et billede af vores bidrag i den globale omstilling i skala 1:1: Et konkret bud på energiplanlægning, lokal jobskabelse og konkrete show-cases på vores Center for Bæredygtig Udvikling på Knivholt Hovedgård samt i Frederikshavn Kommune - for eksempel inden for fjernvarme, hvor mange forskellige restprodukter, udnyttes som ressourcer, bl.a. industriel overskudsvarme, affald, biogas og halm," siger Poul Rask Nielsen, Projektchef i Energibyen, Frederikshavn Kommune.

Danmark ønsker i 2050 at være uafhængig af fossile brændstoffer, og tendensen er klar internationalt. Behovet for grønne løsninger inden for energi, klimatilpasning, miljø og vand er enormt for at verdens lande kan leve op til FNs mål for bæredygtig udvikling, og derfor er potentialet for Danmark som foregangsland meget stort. I 2015 var 7 procent af den danske vareeksport grøn energiteknologi, og andelen forventes at stige i de kommende år.

Derfor er modtagelsen af delegationer fra stater, kommuner og virksomheder fra udlandet en vigtig del af Danmarks eksportindsats, og samarbejdet vil styrke dette.

Grøn Omstillingsfond under Erhvervsministeriet har bevilget midler til pilotprojektet, der ligger til grund for det nye samarbejde.

Yderligere oplysninger:

Gry Brostrøm, Projektleder State of Green

T: 2249 6515 - E: gbr@stateofgreen.com

Poul Rask Nielsen, Projektleder, Energibyen Frederikshavn

T: 98 45 90 23 - E: prni@frederikshavn.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.