EL-politiker: Vores velfærd skranter - kom til demonstration tirsdag!
Blog

Af Finn Sørensen
Se alle blogindlæg

Om Finn Sørensen

Finn Sørensen sidder i folketinget for Enhedslisten og er arbejdsmarkeds- og kommunalordfører. Han er også medlem af Europaudvalget, hvor han er ordfører om EU´s social og arbejdsmarkedspolitik. Han er tidligere næstformand i 3F Industri og Service, og gennem mange år formand for Bryggeriarbejdernes Fagforening i København.

DET GÅR ALVORLIGT NEDAD bakke med ældreplejen i landets kommuner. Færre og færre får tilbudt mere end et bad om ugen. På mange plejehjem skal én medarbejder på nattevagt passe alt for mange stærkt svækkede beboere. Antallet af ældre over 80 år stiger støt, men færre og færre får tilbudt hjemmehjælp.

Så meget, for regeringens snak om ”værdighedsmilliard”. Det er helt igennem uværdigt at behandle vore ældre på den måde. De har knoklet hele livet for at skabe et godt velfærdssamfund. De fortjener en ordentlig behandling.

Det samme gælder jo børn og unge, de arbejdsløse, de syge – alle dem, der har brug for støtte og hjælp til at skabe sig en god tilværelse.

Men her er der også skåret voldsomt ned. Siden 2010 er der forsvundet 37.000 fuldtidsstillinger i kommunerne. Det er især skolelærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere, social- og sundhedsarbejdere, specialarbejdere og rengøringsassistenter.

DET VAR ALLE DEM, der skulle have taget sig af børn, unge og gamle, dem, der skulle have renholdt veje og parker og gjort rent på skolerne.

Det er ikke noget problem for dem i toppen af samfundet. Det eneste, de har mærket til krisen, er, at de er blevet rigere. Nu ejer de rigeste 10 % ca. 80 % af nettoformuen. Det er i høj grad et produkt af politiske beslutninger. Skiftende regeringer har kastet milliarder af skattelettelser i grams til den del af befolkningen. Virksomhederne har haft rekordstore overskud, aktionærer og direktører er blevet forgyldt, mens lønmodtagernes andel af overskuddet er blevet stadigt mindre.

MEN TRYGHEDEN for lønmodtagerne er blevet udhulet af stramning på stramning af dagpenge, efterløn, førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp – for ikke at tale om den stadigt højere pensionsalder. ”Det skal kunne betale sig at arbejde” har det lydt fra skiftende finansministre. De kan ikke dokumentere, at flere kommer i arbejde. Men det kan dokumenteres, at flere bliver fattige. 40 % af dem, der mister dagpengene, går direkte ud til ingen forsørgelse – de har hverken lønindtægt eller offentlig ydelse. De få, der er så heldige at få kontanthjælp, bliver ramt af loft og 225 timers regel.

NEDSKÆRINGER OG REFORMER rammer ikke kun den enkelte. Det rammer også sammenholdet på arbejdspladserne. Det rammer fagbevægelsens muligheder for at sikre medlemmerne gode løn- og arbejdsvilkår. Det undergraver hele fundamentet for et demokratisk velfærdssamfund.

Det er værd at tænke på, når krydset skal sættes d. 21. november til kommune- og regionsvalget. Det er også værd at vide, at der faktisk er råd til velfærd, som Enhedslisten netop har dokumenteret.

Men røde krydser er ikke nok i sig selv. De partier, der har gennemført nedskæringerne, skal udsættes for et konstant pres fra befolkningen. Det er på høje tid, at der skabes en bred front til forsvar for velfærden. Fagbevægelsen må træde i karakter, som den eneste bevægelse der har styrken til at organisere hundredtusindvis af medlemmer til synlige protester, til formulering af konkrete krav til en anden politik i kommuner, regioner og folketing.

DERFOR ER DET så opmuntrende at en bred kreds af fagforbund har taget initiativ til Danmark for Velfærd. Derfor skal vi alle på gaden til de mange demonstrationer, markeringer og aktiviteter der finder sted landet over tirsdag d. 7. november. Find de mange aktiviteter her.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.