Ekspert om flyttekrav til statsansatte: Kan være ulovligt
Ansatte i staten skal fremover skrive under på, at de har pligt til at følge med, hvis deres jobfunktion flytter. Ellers ryger jobbet. Færdselsstyrelsen indviede 1. februar sine nye kontorer i Ribe. Foto: Scanpix/arkiv
Det kan være et lovbrud, at statsligt ansatte tvinges til at flytte med, når jobbet flytter, vurderer ekspert.

Nye ansættelsesregler for statsligt ansatte kan meget vel vise sig at være i strid med både funktionærloven og flere andre arbejdsretlige bestemmelser.

Det vurderer ekspert i arbejds- og ansættelsesret advokat Karen-Margrethe Schebye, efter at statens personalekontor, Moderniseringsstyrelsen, har rundsendt et cirkulære med de nye regler til samtlige ministerier.

Af reglerne fremgår det blandt andet, at ansatte i staten fremover forpligter sig til at flytte med, hvis jobfunktionen flytter - ellers må man opsige sin stilling.

- Det kan være i strid med de gældende regler i funktionærretten om, at en væsentlig ændring i stillingen kræver et varsel svarende til den ansattes opsigelsesvarsel, siger Karen-Margrethe Schebye.

- Men om det reelt er en overtrædelse af loven og reglerne, vil kræve, at man afprøver det i en konkret sag, som typisk vil foregå ved en civil domstol, siger arbejdsretseksperten.

Indholdet af cirkulæret kan ifølge Karen-Margrethe Schebye også vise sig at skurre mod grænserne for ledelsesretten, der angiver, hvad en arbejdsgiver reelt har ret til at bestemme.

- Når man helt ukritisk siger, at alle skal ansættes på vilkår, der for mange vil vise sig at være irrelevante, så rejser spørgsmålet sig, om hvorvidt kravet er tilstrækkeligt sagligt - altså om det beror på et driftsmæssigt hensyn, siger hun.

- Og gør det ikke det, så er vi ude i, at der kan være tale om misbrug af ledelsesretten, hvilket formentlig vil kunne afklares ved en sag for Arbejdsretten, siger Karen-Margrethe Schebye.

Centralorganisationernes Fællesudvalg (CTU) har ifølge Politiken på vegne af en række forbund igangsat en juridisk gennemgang af det nye cirkulære.

Af hensyn til sin tavshedspligt kan Karen-Margrethe Schebye ikke oplyse, om hun er en del af denne eller andre juridiske undersøgelser af cirkulæret.

/ritzau/