Danmark er EU?s fødevare-duks
Danmark er bedre end mange andre EU-lande til at opsnappe sundhedsskadelige fødevarer og informere borgerne. Fødevareskandaler slider da heller ikke stort på danske forbrugeres tillid. Det viser to nye undersøgelser.

Danskerne er langt flittigere til at indberette salmonella-kyllinger og fordærvet flæsk end de fleste af vores naboer i EU-landene. Antallet af indberetninger fra Danmark til EU?s fælles advarselssystem (RASFF) er tidoblet fra 2001 til 2006. Det viser en opgørelse fra EU-kommissionen. De mange fund af sundhedsskadelige fødevarer skal dog ikke ses som et udtryk for, at Danmark er en større fødevaresynder end andre lande i EU, siger flere eksperter.

»Tallene giver ingen grund til at tro, at fødevaresikkerheden er blevet forværret i Danmark de seneste år. Faktisk er Danmark nærmere klassens ?gode? dreng, når det vi taler om effektiv fødevarekontrol,« siger Philip Tod, talsmand for Markos Kyprianou, EU-kommissær for sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Et højt antal af indberetninger ? Danmark ligger ganske højt med 102 indberetninger i 2006 ? siger mere noget om, hvor alvorligt et land tager sit ansvar for at informere egne og andre EU-borgere om, at de kan risikere at støde på salmonellasmittede kyllinger i supermarkedet eller forurenede hindbær på plejehjemmet, siger Philip Tod.

Netop »hindbær-sagen« fra sommeren 2005, hvor flere ældre danskere døde efter at have spist desserter med forurenede hindbær, har fået de danske fødevaremyndigheder til at stramme op, siger chefen for Fødevarestyrelsens fødevareberedskabsenhed Kim Vandrup:

»Hindbær-sagen er den største enkeltstående årsag til, at vi er blevet mere effektive og hurtigere til at informere offentligheden, når der er problemer.«

På trods af de mange fødevaresager, der har ryddet forsider herhjemme det seneste år, er forbrugernes tillid til fødevaresikkerheden da heller ikke markant dårligere i Danmark end i andre EU-lande. En ny undersøgelse i seks EU-lande viser rent faktisk, at forbrugeres tillid til fødevarer er størst i lande, som har været mest påvirket af fødevareskandaler og ?kriser. Eksempelvis Storbritannien, som i 1996 havde massive problemer med kogalskab.

»Især i Nordeuropa er der en høj tillid til, at myndighederne tager hånd om problemerne. Det skyldes måske, at der her er en tradition for at lægge problemerne åbent ud, mens lande som for eksempel Portugal informerer meget lidt, men det får faktisk portugiserne til at miste tilliden til myndighederne,« siger Lotte Holm, lektor på den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og leder af den danske del af undersøgelsen.FAKTA 1

Tilliden til fødevaresikkerhed defineret ud fra spørgsmålet: Har du generel tillid til, at de madvarer, du får med hjem, er sikre?


Så mange procent har i høj grad tillid i hvert enkelt land:

Norge: 57

Storbritannien: 50

Danmark: 35

Tyskland: 30

Italien: 14

Portugal: 8

Kilde: Undersøgelsen »Trust in Food« er foretaget blandt repræsentative udsnit af befolkningerne i seks EU-lande.

 

FAKTA 2: Fund af sundhedsskadelige fødevarer

Antal indberetninger af fund af sundhedsskadelige fødevarer i Danmark rapporteret til EU:

2001: 9

2002: 27

2003: 60

2004: 53

2005: 48

2006: 102

 

Antal indberetninger af fund af sundhedsskadelige fødevarer i Portugal rapporteret til EU:

2001: 14

2002: 11

2003: 43

2004: 25

2005: 17

2006: 20

 

Kilde: EU-kommissionens generaldirektorat for forbruger- og sundhedsanliggender opgørelse over medlemslandenes indberetninger til EU?s advarselssystem Rapid Alert (RASFF).