Børnehospital med god plads til både mor og far
Sundhed ? Forældre får langt bedre muligheder for at være sammen med deres syge børn, når det nye H.C. Andersen Børnehospital tages i brug i starten af juli. Oversygeplejerske er stolt af faciliteterne og mulighederne på det nye børnehospital

Udbygningen og renoveringen af de eksisterende sengeafsnit på børneafdelingen på Odense Universitetshospital er ved at banke og bore sig ind i sin afsluttende fase.
I løbet af sommeren skal håndværkere og entreprenører være færdige med det arbejde, som blev sat i gang tilbage i foråret 2005. Efter planen er det fredag den 6. juli, der skal holdes indvielse af det byggeprojekt, der smelter alle børneafdelinger sammen til det nye H.C. Andersen Børnehospital.
»Jeg er stolt af det nye børnehospital. Resultatet bliver rigtig godt. Vi får nogle fysiske rammer, der bliver langt bedre end dem, vi har i dag. Vi bliver i stand til at opfylde de behov, som forældre og børn har i forbindelse med en indlæggelse,« siger Britta Skov Jensen, der er oversygeplejerske på børneafdelingen.
Med etableringen af det nye børnehospital er det først og fremmest meningen at skabe nogle rammer, der sikrer, at forældre får mulighed for at være sammen med deres syge børn under indlæggelsen. Døgnet rundt og under ordentlige forhold.