Behandling hjælper mod selvmord
Østjyderne begår færrest selvmord i Danmark. I Århus er der kommet en bedre behandling af folk med selvmordstanker, og det holder folk i live

De seneste år har stadig færre familier oplevet et selvmord og efterfølgende den stærke sorg i Østjylland. I 1995 tog 100 personer fra det tidligere Århus Amt deres eget liv, men i 2005 var det tal faldet til 61.

Det viser en ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.
»Det er dejligt, at selvmord er et påvirkeligt problem. Vi skal ikke bare acceptere, at selvmord er folks eget valg, og det kan man ikke lave om på. Man kan forebygge selvmord,« fortæller Bente Hjorth Madsen, der er centerleder for Center for Selvmordsforebyggelse i Risskov.

Antallet af selvmord er faldet i hele landet, men især Østjylland har haft færre selvmord. Bente Hjorth Madsen peger på, at en af forklaringerne er, at Århus Amt, der nu er nedlagt, har satset meget på forebyggelse. Blandt andet blev Center for Selvmordsforebyggelse oprettet for omkring 10 år siden.
»På et center for selvmordsforebyggelse kan man opbygge ekspertise og erfaring i selvmordsadfærd. Det betyder, at man i samtalerne målrettet fokuserer på det problem,« forklarer Bente Hjorth Madsen.