Ansatte kræver større indflydelse
Ansatte inddrages ikke i vigtige beslutninger på arbejdspladsen, viser rundspørge til 8.500 tillidsfolk. Foto: Colourbox
Ansatte bliver ikke inddraget i vigtige beslutninger på arbejdspladsen om økonomi og besparelser, viser rundspørge til 8.500 tillidsfolk.

Lønmodtagere og arbejdsgivere er dårlige til at løse problemerne sammen.

Det viser en ny stor undersøgelse fra hovedorganisationen FTF blandt 8.500 tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser.

Tillidsfolkene føler, at cheferne ikke inddrager dem i vigtige beslutninger - men at de bare bliver orienteret, når beslutningen er truffet.

Hele 43 procent af tillidsfolkene oplever, at de er sat uden for indflydelse, når det kommer til spørgsmål om budget, økonomi, besparelser og rationaliseringer, viser undersøgelsen, der er foretaget af Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

De tillidsvalgte oplever desuden, at de formelle samarbejdssystemer med lokale samarbejdsudvalg (eller MED-udvalg, som det hedder i regioner og kommuner) mest kun bruges til at orienterer lønmodtagerne.

Størst indflydelse har de ansatte på nære områder som rygepolitik, sygefravær og regler om barsel. Områder som budgetter og normeringer er derimod lukket land.

Professor ved Aalborg Universitet, Henning Jørgensen, mener, at mange arbejdsgivere smyger sig uden om.

"Parterne har forpligtet sig til at indgå i en tæt dialog og konkret forhandling. Men vi ser, at ledelserne mange steder ikke inddrager medarbejderne reelt," konstaterer Henning Jørgensen.

Han mener, at de ansatte bliver desillusionerede, og at udviklingspotentiale og udviklingslyst går tabt.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey er også bekymret.

Hun kalder det en katastrofe, at ansatte betragtes som modspillere istedet for medspillere og opfordrer arbejdsgiverne til at give mere indflydelse og medbestemmelse til medarbejderne.

"Det er udtryk for dårlig ledelse. Vi finder de bedste løsninger i fællesskab, ikke mindst i krisetider," siger hun til Newspaq.

FTF-formanden vil nu tage en diskussion med kommunerne om, hvordan de ansattes indflydelse øges.

"Skal regelsættet ændres, eller skal der være en anden dialog omkring medarbejderindflydelse? Og så skal kommunerne være mere åbne over for at diskuttere de mere langsigtede strategiske beslutninger med medarbejderne," siger Bente Sorgenfrey.