Annoncehajernes forbrydelser

En af de uhyggeligste former for kriminalitet i Danmark er annoncehajernes forbrydelser mod små, nystartede virksomheder.
De lænser hver eneste dag små firmaer for formuer, hjulpet af kriminelle advokater. Uden disse skruppelløse og pengegriske advokater kunne annoncehajer slet ikke fungere.
Men Advokatsamfundet, Lars Barfoed og Bendt Bendtsen har nægtet at gøre noget og gør dermed sig selv til medskyldige. Tusindvis af virksomheder bliver franarret store beløb, og mange af disse, ofte små, nystartede firmaer, mister det økonomiske fodfæste og må dreje nøglen om på grund af de kriminelle advokater. Selvom det er yderst simpelt og burde være rutine at tilføje én eller to sætninger til markedsføringsloven, har både Bendt Bendtsen og Lars Barfoed i skrivelser til undertegnede ladet forstå, at de ikke vil ændre loven.
Det Konservative Folkeparti har diskvalificeret sig selv ved at levere hele to ministre, som er ansvarlige for en mangelfuld markedsføringslov, der ikke kan stoppe forbrydelserne. Advokatsamfundet er uden for pædagogisk rækkevidde. Vendinger som god advokatskik bliver til groteske floskler, når vi oplever disse mafialignende tilstande i vores land.
Nu er Lars Barfoed blevet fyret, men vi mangler at fyre Bendt Bendtsen og at sætte Advokatsamfundet helt uden for indflydelse.
Fortsætter dette vanvid, vil advokatstanden skyde sig selv i begge fødder.