Aarhus Universitet vil præge bymidten
Byplanlægning ? Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen vil brede universitetet ud over hele midtbyen. Visionen omfatter blandt andet boliger, fritidsaktiviteter og indkøbsmuligheder for de mange studerende

Aarhus Universitet fylder godt i landskabet på toppen af bakken, men de gule mursten har alligevel vokseværk.
»Alene de store ungdomsårgange vil gøre, at vi får brug for mange flere kvadratmetre inden længe,« siger Lauritz B. Holm-Nielsen, der er klar til at præsentere sine planer om universitets fremtid for kommunen forud for den kommende kommuneplan.

Mange flere studerende

I dag er der godt 40.000 studerende i Århus, men om fem til seks år vil antallet stige til omkring 60.000. Aarhus Universitet tegner sig i dag for 23.000 studerende, og med de mange nye studerende forude har rektor Lauritz B. Holm-Nielsen brug for mere plads.
»Århus er en by, der vil blive satset på inden for uddannelse og forskning, og universitetets position som lokomotiv på vidensområdet gør, at vi må tage aktiv del i den fysiske planlægning af byens udvikling,« siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Ny kommuneplan

Århus Byråd skal i løbet af 2007 påbegynde udarbejdelsen af en ny kommuneplan, og det er i det lys, at Lauritz B. Holm-Nielsen ser udvidelsesmuligheder for universitetet.
»Når antallet af studerende vokser så markant, som alt tyder på, bliver der behov for alt fra nye undervisningslokaler over boliger til fritidstilbud og indkøbsmuligheder. Man kan ikke forestille sig en så markant udvidelse af de videregående uddannelser uden at tænke i byudvikling,« siger rektoren, der lægger vægt på, at planerne kan gøre Århus til en mere attraktiv by ? både for studerende, men også for turister.
»Det handler om intensitet. Jeg plejer at spørge mig selv: Hvor vil jeg gerne rejse hen? Jeg vil gerne til steder med en puls, med et velfungerende restaurations- og kulturliv. Lad os lave sådan et sted,« siger Lauritz B. Holm-Nielsen, der ser konkrete udvidelsesmuligheder i Amtssygehuset, Kommunehospitalet, De Bynære Havnearealer og godsbaneområdet.

Campus-model

Rektoren, der qua sin tidligere stilling i Verdensbanken har rejst meget, har i sin vision skævet til byer som Oxford og Boston, der er kendt som rendyrkede eksempler på den såkaldte campus-model, hvor universitetet udgør grundkernen for et helt bysamfund. Selvom disse byer over mange år er bygget op omkring deres universiteter, mener Lauritz B. Holm-Nielsen ikke, at en lignende model i Århus er den rene utopi.
»Det, der er sjældent, er, at der kan bygges inde i byen. Det er en unik chance, og den skal vi udnytte,« siger Lauritz B. Holm-Nielsen.

Studerende bakker op

I Studenterrådet ved Aarhus Universitet bakker næstformand Freja-Boe Nielsen op om initiativet.
»Det kommer ikke som en overraskelse for os, at visionen er så omfattende, men det er selvfølgelig et initiativ, vi bakker fuldt op om. I forvejen er det en styrke ved Aarhus Universitet, at vi har et campus-miljø, og hvis det bliver udviklet som beskrevet, vil det være enormt positivt for de studerende,« siger Freja Boe-Hansen.