A-kassechef: Kristian Jensen glemmer særlig dansk model i sine regnestykker
Foto: Danske A-Kasser / Henning Bagger / Ritzau Scanpix
- Det er nogle ærgelige regnestykker, siger formand for Danske A-kasser om Finansministeriets beregninger om konsekvenserne ved at hæve dagpengene med 15.000 kroner om året.
Finansministeriet har ikke ret i deres beregninger om, at beskæftigelsen vil falde med 8.400 personer, hvis dagpengene hæves med 15.000 kroner årligt. Samtidig glemmer ministeriet at inddrage den såkaldte flexicuritymodel, der skaber tryghed og fleksibilitet på arbejdsmarkedet, i deres regnestykker. 
 
Sådan lyder kritikken fra Danske A-kasser, der er brancheorganisation for 23 arbejdsløshedskasser i Danmark. 
 
- Det er nogle ærgelige regnestykker, og på mig virker det som om, at man i Finansministeriet har fundet frem til facit, før man lavede beregningerne, siger Torben Poulsen, der er leder af Dansk Metals a-kasse og formand for Danske A-kasser.
 
I sidste måned præsenterede Finansministeriet en række beregninger over konsekvenserne, hvis dagpengene hæves med 15.000 kroner om året. Det ville betyde 8.400 færre i beskæftigelse, oplyste oplyste Venstres finansminister Kristian Jensen i et svar til finansordfører Joachim B. Olsen (LA). 
 
Helt så enkelt er regnestykket ikke, lyder budskabet fra Torben Poulsen til Avisen.dk.
 
- Dagpengesatsen stiger ikke i de kommende år. Tværtimod. Dagpengesatsen udhules ved at man lader dagpengesatsen stige mindre end lønudviklingen. Dermed bliver dagpengene reelt mindre værd over de kommende år, siger Torben Poulsen. 
 
Formanden for Danske A-kasser savner en række aspekter i Finansministeriets beregninger. Det drejer sig især om flexicuritymodellen, der er med til at skabe fleksibilitet og tryghed på arbejdsmarkedet, forklarer han.
 
- Modellen skaber tryghed, så folk tør skifte job, hvilket giver virksomhederne en klar fordel, da der ofte er tale om dygtige medarbejdere, der tager deres kompetencer og nye ideer med ved et jobskifte. Værdien af sådanne kompetenceløft mangler fuldstændig i regnestykkerne fra Finansministeriet, siger Torben Poulsen. 
 
I december 2017 modtog 80.000 ledige dagpenge, og de fik i gennemsnit 92 procent af den højeste dagpengesats på 18.633 kroner om måneden.
 
Beregningerne fra Finansministeriet viser, at de offentlige udgifter i 2019 vil øges med 170 millioner kroner, hvis dagpengene årligt hæves med 5.000 kroner. Dette minus vokser til 610 millioner kroner, hvis satsen hæves med 15.000 kroner.
 
Den borgerligt-liberale tænketank Cepos advarer mod et fald i beskæftigelsen. Men man bør fokusere på, at arbejdsløshedsforsikringens værdi risikerer at blive forringet, mener Torben Poulsen.
 
- Det store danske kompromis, hvor fleksibilitet og tryghed går hånd i hånd, kommer under pres, siger han og sender en opfordring til Liberal Alliances finansordfører. 
 
- Måske Joachim B. Olsen vil spørge Finansministeriet, hvad den danske flexicurity-model er værd? Hvilken værdi fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked genererer for danske virksomheder, lyder det spørgende fra Torben Poulsen.