Kommune kritiseres for at manipulere undersøgelse af Vibeke Manniche

Revisionsfirmaet BDO ændrede sin konklusion i en undersøgelse af den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche efter et møde med Randers Kommune.
Hvorfor betale et revisionsfirma for at lave en undersøgelse, når det mere eller mindre er kommunen, der ender med at skrive den, spørger Kasper Fuhr, medlem af Randers byråd for Velfærdslisten.
Hvorfor betale et revisionsfirma for at lave en undersøgelse, når det mere eller mindre er kommunen, der ender med at skrive den, spørger Kasper Fuhr, medlem af Randers byråd for Velfærdslisten. Foto: Vældfærdslisten.

Der er ikke noget at komme efter. Det var konklusionen, efter Randers Kommune i 2014 bad sit revisionsfirma BDO om at undersøge jobcentrets brug af den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche.

Godt nok kom regionens lægekonsulent i 12 ud af 29 sager frem til en anden vurdering af borgernes helbred, end Vibeke Manniches Lægeservice var kommet frem til. Men alligevel havde Randers Kommune sagsbehandlet korrekt i alle sagerne.

Det nåede BDO frem til i den rapport, revisionsfirmaet afleverede til byrådet. Sagerne ville således ikke have forløbet anderledes, hvis det havde været vurderingen fra regionens lægekonsulent, der lå til grund i stedet for vurderingen fra Lægeservice.

Men i den første rapport, som BDO afleverede til Randers Kommune, lød konklusionen anderledes. Det viser en mailkorrespondance mellem BDO og Randers Kommune, som byrådsmedlem Kasper Furh fra Velfærdslisten har fået aktindsigt i.

- Enten er BDO blevet manipuleret af Randers Kommune, ellers er de inkompetente, mener han efter at have læst de 92 sagsakter igennem.

Oprindeligt mente BDO, at seks af de 12 sager, hvor regionen når frem til en anden vurdering af borgerens helbred, end Lægeservice gjorde, kunne have forløbet anderledes.

Derudover hæfter revisionsfirmaet sig ved, at regionens lægekonsulenter i seks sager ikke mener, at sagen er tilstrækkeligt lægeligt oplyst. Det fandt Lægeservice kun i to af sagerne, men BDO kan ikke vurdere, om det ville have ført til en anderledes sagsgang, hvis der var blevet indhentet yderligere lægelige oplysninger i de fire sager, som der var uenighed om.

Opklarer kommunens praksis

Rapporten blev ændret efter et møde mellem BDO og Randers Kommune. Men det møde havde udelukkende til formål at sætte BDO's medarbejdere ind i kommunens sagsgang. Det forklarer Konstitueret sekretariatschef i Sekretariatet Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune, Katrine Axél.

- Før mødet havde vi gennemgået sagerne og de to lægeskøn og set på, hvad det var for nogle konklusioner, BDO var nået frem til. Det var den drøftelse, vi havde om hver enkelt sag, som resulterede i, at BDO kom med den endelige rapport til byrådet, forklarer Katrine Axél, der selv var med til mødet, fordi hun dengang arbejdede i jobcentret.

Eksempelvis antog BDO oprindeligt, at Randers Kommune ville have tilkendt en borger revalidering, fordi regionens lægekonsulent anbefalede det.

- Vi sagde til BDO på mødet, at bare fordi det står i et lægeskøn, så betyder det ikke, at vi giver borgeren revalidering. Om en borger er berettiget til revalidering kommer an på en samlet socialfaglig vurdering og ikke kun en lægefaglig vurdering, forklarer Katrine Axél.

Men hvis kommunen sætter sit revisionsfirma til at gennemgå sagerne, så må man formode, at de har styr på lovgivningen og sagsgangene, mener Kasper Fuhr.

- Det lugter lidt af en dårlig undskyldning. Der er jo ingen grund til, at man betaler BDO en masse penge for at lave en undersøgelse, når den mere eller mindre er skrevet af kommunen, siger han.

Flere steder har BDO direkte kopieret tekst ind, som de har fået tilsendt fra Randers Kommune. Men det er der ikke noget underligt i, forklarer revisionsfirmaet i en kommentar til Kasper Fuhrs gennemgang af aktindsigten.

"Det er helt sædvanligt, at der er en dialog mellem kunden og BDO om formuleringen af konklusioner og lignende. Kunden kan sagtens komme med forslag til formuleringer, og BDO kan vælge at anvende dem, når blot BDO kan stå fuldt og helt inde for ordlyden af konklusionerne," skriver BDO.

Sådan bruger kommunerne Lægeservice

Mariagerfjord Kommune

Konsulentbistand og sundhedsfaglig rådgivning i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelsessager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet, førtidspensionssager ud fra gammel pensionslov, førtidspensionssager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet

Vejle Kommune

Lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Halsnæs Kommune

Lægeskøn og lægeattest i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Egedal Kommune

Enkelte speciallægeerklæringer i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Jobcentret bruger ikke Lægeservice, men regionens lægekonsulent, til lægeskøn. Det gør til gengæld kommunens handicapteam.

Faxe Kommune

Vurdering i forbindelse med tildeling af hjælpemidler

 

Randers Kommune

Vibeke Manniche opsagde selv samarbejdet efter kritik af hendes lægeskøn i Randers Amtsavis

Svendborg Kommune

Kommunen opsagde samarbejdet efter kritik af Vibeke Manniches lægeskøn i Svendborg Netavis

Kerteminde Kommune

Kommunen opsagde samarbejde med Vibeke Manniche

Frederikssund Kommune

Vibeke Manniche var ansat som lægekonsulent i Frederikssund Kommune, samtidig med at kommunen købte lægekonsulentydelser af hendes virksomhed Lægeservice Aps. Vibeke Manniche er ikke længere ansat, og kommunen bruger ikke længere Lægeservice.

Holstebro Kommune

Brugte i maj og juni 2016 Lægeservice til lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Men samarbejdet er ophørt.

UDVID

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.