BØRNELIV: PARKERET I INSTITUTION?

Johanne Schmidt: Forældre er ved at falde om af stress

Forældre med små børn skal have ret til at gå på deltid og få lønnen suppleret op med dagpenge, foreslår Enhedslisten. Der er behov for at gøre op med vanetænkningen, mener Johanne Schmidt-Nielsen.
Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, vil hjælpe forældre til at få mere tid til deres børn. Vi har ikke råd til at lade være, siger hun.
Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, vil hjælpe forældre til at få mere tid til deres børn. Vi har ikke råd til at lade være, siger hun. Thomas Lekfeldt / STF

Forestil dig, at arbejdsugen var lidt kortere, så man fik mere tid til børnene.

Den tanke har nok strejfet de fleste småbørnsforældre. Og nu vil Enhedslisten give alle forældre med børn under seks år ret til at arbejde på deltid og få en del af løntabet dækket med dagpenge.

- Det er på tide, at samfundet stopper op og spørger: Kan vi virkelig være tjent med, at det fungerer på den her måde?, siger Enhedslistens politiske ordfører, Johanne Schmidt-Nielsen, i et interview med Avisen.dk.

Enhedslistens forslag skal ifølge Johanne Schmidt-Nielsen både hjælpe børnefamilierne og sænke arbejdsløsheden.

-Der er alt for mange børnefamilier, hvor forældrene er ved at falde om af stress, og de går rundt med permanent dårlig samvittighed - både over for deres arbejdsplads og over for deres børn. Samtidig har vi mange mennesker, som står og venter på en chance for at komme ind på arbejdsmarkedet. Det er jo tosset, at man ikke tænker de to ting sammen, siger hun.

Vi skal blive bedre til at deles om arbejdet

Løsningen er, ifølge Enhedslisten, at give forældre ret til enten ét års forældreorlov eller at gå på deltid, mens de har børn i 0-6 års-alderen.

Hvis man vælger at sætte arbejdtiden ned til 25 timer, så skal man kunne få suppleret lønnen op med dagpengesatsen for de sidste 12 timer.

Det åbner til gengæld døren på klem for nogle af de ledige, som står og tripper for at komme i arbejde.

- Tanken bag hele forslaget er, at vi skal blive bedre til at deles om det arbejde, der er. Det er rent faktisk noget, som vil komme os alle sammen til gode,

- Det burde som udgangspunkt også være udgiftsneutralt, fordi man sparer dagpenge eller kontanthjælp til den ledige, som får mulighed for at få foden inden for på arbejdsmarkedet, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Vi har ikke råd til at lade være

Dermed skulle alt jo være lige til. Og dog.

Når man går Enhedslistens politiske ordfører lidt på klingen, erkender hun, at man ikke kan regne med, at arbejdsgivere vil hive ledige ind til alle de timer, som forældrene på deltid efterlader sig. Dermed går regnestykket heller ikke op for statskassen.

- Det er rigtigt, det kan godt ske. Derfor siger vi også, at i det omfang, der er udgifter forbundet med det her, så skal det finansieres ved, at vi indfører en skat på finansielle transaktioner. Det er vores forhandlingsoplæg, men vi er åbne over for at tale andre former for finansiering.

Har vi som samfund råd til at bruge ekstra penge på at tage hensyn til børnefamilierne, fordi de føler sig pressede?

- Vi har ikke råd til at lade være med at tage hensyn til det. Vi vil jo få et ret stort problem, hvis folk holdt op med at få børn, fordi det ikke hænger sammen.

Men kunne man ikke nøjes med at give folk ret til at gå på nedsat tid uden at give et ekstra statstilskud i form af dagpenge?

- Hvis det skal blive en reel mulighed for alle, er det nødvendigt, at man får dagpengedækning. Ellers vil det ramme skævt, så det kun er dem, der har penge nok, der har mulighed for at benytte sig af det.

Skal gælde for alle - også de højtlønnede

Muligheden for at få et ekstra dagpengetilskud til lønnen, hvis man går på deltid, skal gælde både højt- og lavtlønnede, mener Johanne Schmidt-Nielsen.

Så hvis man nu har en god løn på måske 80.000 kroner om måneden. Så skal man også kunne gå ned i tid, stadig få 60.000 kroner om måneden og så tilmed have ret til dagpenge?

- Ja, det er vores udgangspunkt, at det skal gælde for alle. Men selvfølgelig kan man diskutere, om man skal have en form for øvre grænse. Det har vi ikke lagt os endeligt fast på, siger hun.

På samme måde har Enhedslisten heller ingen tidsbegrænsning i deres forslag. Det vil sige, at man skal kunne gå på deltid med supplerende dagpenge i en ubegrænset periode, indtil barnet fylder seks år.

- Det er udgangspunktet, ja. Men både finansieringen og de nærmere detaljer er noget, som vi meget gerne vil diskutere med de andre partier, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Uforskammet at bede forældre om at tage sig sammen

Enhedslisten har blandt andet hentet inspiration til det nye forslag fra Nyrup-regeringen, hvor forældre i en årrække havde ret til at gå på forældrelov med dagpengedækning. Samtidig er der i Sverige gode erfaringer med at lade forældre gå på deltid.

Johanne Schmidt-Nielsen afviser blankt, at børnefamiliernes problemer alene kan løses med bedre familieplanlægning.

Man vælger jo som regel selv at få børn. Er det ikke op til folk selv at sikre sig, at det kan hænge sammen med arbejdet, eller at de har råd til at gå ned i tid?

- Jeg har godt set, at der er nogle, der har været ude og sige, at folk bare skal tage sig sammen. Men jeg synes faktisk, at det er ret uforskammet, når så mange familier og forældre har svært ved at få hverdagen til at fungere. Vi er nødt til at finde nye måder at gøre tingene på.

Enhedslistens familiepolitiske udspil kommer forud for, at regeringen i løbet af de kommende uger vil fremlægge en ny børnepakke.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.