"Det lyder forkert": Lokalpolitiker undrer sig i sag om omstridt læge

Halvandet år efter, Vibeke Manniche blev frataget retten til at tage sig af Mariagerfjord Kommunes sager, indgår hendes lægeskøn som det eneste i et nyligt afslag på førtidspension.
Det er halvandet år siden, Vibeke Manniche mistede retten til at behandle sager for Mariagerfjord Kommune.
Det er halvandet år siden, Vibeke Manniche mistede retten til at behandle sager for Mariagerfjord Kommune. Jeanne Kornum

Mariagerfjord Kommune erklærede for halvandet år siden den omstridte lægekonsulent Vibeke Manniche ukvalificeret til at arbejde med vurderinger af borgernes helbred i forbindelse med sager om sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og revalidering.

Alligevel er det hendes lægeskøn – det seneste fra marts 2014 - der indgår som de eneste i et afslag på førtidspension, som Mariagerfjord Kommune gav hjerneskadede Heidi Mathiasen så sent som i juni i år. Det var kommunens andet afslag til Heidi Mathiasen, der også havde søgt førtidspension i september 2015.

Det lyder forkert

Det fremgår af Heidi Mathiasens sag, som Avisen.dk har fået indsigt i. Grundlaget for kommunens afslag kommer bag på Finn Cilleborg (S), formand for arbejdsmarkedsudvalget i kommunen.

- Det er jeg det sgu skidt med. Det lyder forkert. Der kan ske meget på to år, og jeg mener, der skal en ny lægeerklæring til, siger Finn Cilleborg, der nu i forvaltningen vil rejse sagen, så den eventuelt kan tages op igen.

Han håber, der er en god forklaring på, at der ikke er et nyt lægeskøn i sagen.

- Vibeke Manniches lægeskøn ligger jo i sagen og bliver ikke smidt væk. Men det skal bare ikke ligge i den del af sagen, der har betydning for den beslutning, vi tager. Måske har sagen været så klar og tydelig, at der ikke har været brug for et nyt lægeskøn, som jo er en oversættelse af de erklæringer, som læger og specialister er kommet med, siger Finn Cilleborg.

Lægekonsulenten afgør ikke sagen

Når en sagsbehandler køber et lægeskøn af en ekstern lægekonsulent, får lægekonsulenten tilstendt alle de lægelige oplysninger i sagen. Dem skal lægekonsulenten 'oversætte' og sammenfatte for sagsbehandleren.

Lægeskønnet kan have betydning for, hvorvidt og hvornår sagsbehandleren vælger at indstille en borger til fleksjob eller førtidspension.

Men det er ikke lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Den træffes af kommunen efter indstilling fra et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

UDVID

Kronisk tilstand uden udsigt til bedring

Mellem de to afslag er blandt andet kommet en neuropsykologisk erklæring, der fastslår, at Heidi Mathiasens tilstand er kronisk uden udsigt til bedring, og at muligheder for udvikling af erhvervsevnen må vurderes at være på det nærmeste ophævet på grund af hendes hjerneskade.

Heller ikke næstformanden i arbejdsmarkedsudvalget, Danny Juul Jensen (V), er tryg ved, at der er givet afslag på en førtidspension uden et nyt lægeskøn.

- Der skulle laves en ny, hvis den er to år gammel. Der kunne være sket noget i mellemtiden, siger han.

Manniche manglede nødvendige kvalifikationer

Arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord har opretholdt samarbejdet med Vibeke Manniches firma, Lægeservice, under forudsætning af, at Vibeke Manniche ikke selv beskæftiger sig med den sundhedsfaglige rådgivning af kommunen nu og fremover.

Mariagerfjord Kommune havde en udbudsrunde for godt halvandet år siden. Her bød forskellige firmaer ind på den sundhedsfaglige rådgivning. Kommunen stillede bestemte krav til firmaerne. Blandt andet skulle rådgiverne være uddannet cand.med. med speciale i socialmedicin og arbejdsmedicin.

Den uddannelse har Vibeke Manniche ikke, men hendes firma Lægeservice vandt udbudsrunden, fordi firmaet ifølge Finn Cilleborg var bedst og billigst.

- Vi ville være sikre på at få de kvalificerede lægeskøn, vi havde brug for, og det krævede uddannelse i social- og arbejdsmedicin. Sådan var det. Den uddannelse havde Vibeke Manniche ikke, men det havde hun folk i sit firma, der havde, siger han.

Kritikken preller af

Netop fordi Vibeke Manniche ikke personligt har med kommunens sager at gøre, har arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune taget let på advarsler fra blandt andre nabokommunen Randers og 3F i Mariagerfjord Kommune om ikke at bruge Vibeke Manniches Lægeservice.

I Randers Kommune, som Vibeke Manniche selv opsagde samarbejdet med i 2014, blev hun kritiseret for at vurdere syge borgere mere raske, end deres læger mener, de er. Og formanden for 3F i Mariagerfjord Kommune, John Hansen, forstår ikke, at hans kommune vil samarbejde med et firma, som den ene kommune efter den anden dropper samarbejdet med.

Men arbejdsmarkedsudvalget i Mariagerfjord Kommune holder fast.

- Vi vil gøre det bedste for borgerne, men hvis vi ikke har taget firmaet i at gøre noget forkert, så kan vi jo ikke fyre det alene på grundlag af, hvad andre skriver, siger næstformand Danny Juul Jensen.

Kommunen tager beslutningerne

Ud over Heidi Mathiasens sag har Avisen.dk skrevet om Michelle Petersen, der er født uden hale- og korsben, med misdannelser i rygmarven og med klumpfødder. Hun kan kun gå 50-100 meter ad gangen, men fik af Mariagerfjord Kommune afslag på fleksjob efter at have fået vurderet sit helbred af Vibeke Manniche.

Men senere fik Michelle Petersen alligevel et 12 timers fleksjob.

- Der sker fejl alle vegne, og der vil altid være nogle, der er utilfredse. Men det er os og ikke Vibeke Manniches Lægeservice, der tager beslutningerne. Og sagen om Michelle Petersen viser jo, at systemet virker, mener Danny Juul Jensen.

Udtalt risiko for forværring

I forhold til Heidi Mathiasens sag har Vibeke Manniche over for Avisen.dk understreget, at Lægeservice ikke har haft noget at gøre med afslaget på førtidspension. Det er en afgørelse truffet alene af Jobcentret i Mariagerfjord Kommune, påpeger hun.

Og det er ganske rigtigt aldrig lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Det sker i et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

Men det fremgår af Heidi Mathiasens sag, at Vibeke Manniche er den eneste af mange læger, der ikke mener, at Heidi har en alvorlig hjerneskade efter meningitis.

Hendes praktiserende læge mener, at afgørelsen om at sende Heidi i et ressourceforløb strider mod al fornuft. Han kan ikke se noget som helst erhverv, hans patient kan deltage i og mener, at ressourceforløbet indebærer en udtalt risiko for forværring af Heidi Mathiasens tilstand.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.