"Det er en sort dag": Forsker begræder vedtagelse af kontanthjælsploft

Ifølge Finn Kenneth Hansen, der er forskningsleder i Center for Alternativ Samfundsanalyse, er der ingen grund til at feste over, at finansloven og dermed kontanthjælpsloftet er i hus.
Uligheden og utrygheden dominerer i den førte socialpolitik, mener CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse).
Uligheden og utrygheden dominerer i den førte socialpolitik, mener CASA (Center for Alternativ Samfundsanalyse). Foto: SCANPIX arkiv

I dag, torsdag, er finansloven for 2016 blevet vedtaget. Med den er det såkaldte moderne kontanthjælpsloft en realitet. Kontanthjælpsmodtagerne vil i løbet af næste år mærke konsekvenserne af lovændringerne. De vil få færre penge og blive mødt af krav om arbejde i form af den såkaldte 225 timers regel.

Spørger man økonom og forskningsleder i Center for Alternativ Samfundsanalyse, Finn Kenneth Hansen, er der ingen grund til at feste over, at finansloven og dermed kontanthjælpsloftet er i hus.

- Det er en sort dag for dem, der bliver ramt, siger han til Avisen.dk.

- De kommer til at lide afsavn. Vi ved det fra sidste gang, kontanthjælpsloftet blev indført. Forskningsresultater viser, at dem, der bliver ramt, mærker det i dagligdagen. Færre penge gør, at de må prioritere helt basale aktiviterer fra. Tandlægebesøg, medicin, børnefødselsdage, feriekolonier, siger Finn Kenneth Hansen.

Som han udtrykker det, så bliver hverdagslivet påvirket af, at du spinker og sparer. Du vil - som kontanthjælpsmodtager, men også som flygtning på integrationsydelse - være voldsomt udfordret i det daglige.

- Efter noget tid på passive ydelser rammer det helbreddet. Det ved vi fra tidligere undersøgelser. Efter halvandet år på passive ydelser mærker man det på både det mentale og det fysiske plan, siger han.

Med finanslovs-vedtagelsen sættes der punktum for et år, der er "trist". Trist for socialpolitikken, trist for de syge, for de arbejdsløse og for flygtningene.

Det mener i hvert fald Finn Kenneth Hansen og de øvrige forskere fra Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA). Centret har i dag sammen med Socialpolitisk Forening sendt deres 'Sociale Årsrapport' på gaden.

Rapporten slår ifølge forskerne fra centret fast, at den nye integrationsydelse, kontanthjælpsreformen og manglende løsninger på sociale problemer vil få fattigdommen, uligheden og afsavnene i Danmark til at stige. De advarer om, at trygheden forsvinder fra det danske velfærdssystem, hvis udviklingen fortsætter.

I rapporten konkluderes det bl.a. - i ord, med tal, statistikker og undersøgelsesresultater - at:

  • Integrationsydelsen presser flere ud i fattigdom
  • Andelen af kontanthjælpsmodtagere, som kommer i beskæftigelse har været konstant de seneste 30 år
  • Kontanthjælpsreformen forringer kontanthjælpsfamiliers tilværelse

- Rapporten er bekymrende læsning, fordi de mange analyser peger på, at politikerne er ved at ødelægge socialpolitikken. Flere og flere falder gennem det sociale sikkerhedsnet. Og vi ser desværre ikke nogle politiske løsninger – hverken i regeringsgrundlaget eller fra et parlamentarisk flertal, mener Finn Kenneth Hansen.

Som han ser det, er det faktisk muligt at føre en fornuftig socialpolitik. Det kræver dog, siger han, at systemet sørger for, at de, der uforskyldt er blevet ramt af sociale begivenheder, hjælpes på fode igen. At de sikres ordenlige livsvilkår, mens de guides tilbage på arbejdsmarkedet.

Men, siger han, den fremherskende politiske opfattelse er i øjeblikket, at pisk er vejen frem. Og det er dybt problematisk, mener han. For politikerne har glemt, at folk ofte havner på offentlig forsørgelse, fordi de eksempelvis er syge eller har andre problemer. Og så nytter det ikke at piske dem igang. De har ikke evnen til at flytte sig selv - uanset hvor meget piskeslagene så end hagler ned over dem.

- God socialpolitik bør kombineres med sundhedspolitik. God socialpolitik skaber tryghed og lighed. Lige nu skaber socialpolitikken utryghed og ulighed, mener Finn Kenneth Hansen.

Download rapporten gratis - klik her

Pluk fra rapporten
  • I 2014 levede 12 pct. af danskere i husstande, hvor det ifølge den interviewede person var svært eller meget svært at få pengene til at slå til. Lige før krisen satte ind i 2008 var det 8 pct.
  • 14 pct. af alle børn mellem 0 og 15 år boede i 2014 i en familie, hvor det var svært eller meget svært at få pengene til at slå til. Det er en stigning på 6 procentpoint (fra 8 pct.) siden 2008.
  • Det gennemsnitlige normalforbrug fra Forbrugsundersøgelsen er flere tusinde kroner højere end det beløb, en kontanthjælpsmodtager har til rådighed.

HVAD ER CASA?

  • CASA er en non-profit erhvervsdrivende forening, som tilbyder konsulentbistand og udarbejder forsknings­baserede analyser.
  • CASAs formål er at medvirke til at skabe større viden i befolkningen om sociale, økonomiske og politiske samfundsspørgsmål.
  • Socialpolitisk Årsrapport udgives af CASA og Socialpolitisk Forening med økonomiske tilskud fra Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund og BUPL.

 

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.