David Trads: Stol ikke på ja-sidens trusler. Stem trygt nej!
Intet af det ja-siden truer med op til afstemningen om retsforbeholdet kommer til at ske, mener David Trads.

Af David Trads
SE ALLE BLOGINDLÆG

GUD-FRI-MIG-VEL, hvor ja-siden skræmmer og truer os med bål og brand:

Hvis den dumme befolkning stemmer nej – oh, skræk – så vil børnelokkere, pædofile, kvindehandlere og flygtninge vælte ind over vores ubeskyttede grænser, når vi bliver smidt ud af Europol.

Jeg siger:

SLAP AF! Stol ikke et sekund på ja-sidens trusler. Stem trygt nej – for intet af det, som ja-siden truer med, kommer til at ske.

Vi bliver ikke smidt ud af Europol – og der kommer ikke en eneste børnelokker, pædofil, kvindehandler eller flygtning mere ind over vores grænser som konsekvens af et nej.

HVORDAN KAN jeg være så sikker?

Det er der to grunde til:

FOR DET FØRSTE at det ingen mening giver, at de øvrige EU-lande skulle ønske at smide Danmark ud af Europol og på den måde skabe et Nirvana for denne verdens forbrydere midt i Europa.

FOR DET ANDET – og det er min væsentligste pointe i dag – fordi vi ved af erfaring, at alt det, som ja-siden truer med under folkeafstemninger, er det rene nonsens, ja, pure opspind.

Jeg gik i dag på Det Kongelige Bibliotek i København for at finde frem til to store nyheder med ja-sidens fremmeste figurer op til folkeafstemningerne om Maastricht-traktaten i 1992 og om afskaffelsen af euro-forbeholdet i 2000 – og jeg fandt, hvad jeg ledte efter:

ONSDAG DEN 17. maj 1992, da nej-siden to uger før afstemningen begyndte at føre i målingerne, blev Henning Christophersen, dengang magtfuld EU-kommissær og inden da finansminister, sendt i byen med et voldsomt budskab på forsiden af Jyllands-Posten:

”MILLIARDER PÅ SPIL” stod der med dommedagstyper – og kommissæren betegnede et nej som ’direkte tragisk for Danmark’:

”200.000 danske arbejdspladser og eksport til en værdi af 40 til 45 mia. kr. kommer straks i farezonen. Usikkerheden om Danmarks placering i Europa vil tvinge renten i vejret og investeringerne i stå, og det vil tage mange år at reparere skaden på Danmarks omdømme…Vi må træde ud af det vitale EF-samarbejde og i stedet forhandle med de andre om en løsere tilknytning.”

CHRISTOPHERSENS skræmmekampagne hjalp ikke – og den var, hvilket enhver i dag ved, skrupforkert:

Efter nej’et mandag den 2. juni 1992 endte Danmark på ingen måde i ruiner. Tværtimod – for op gennem 1990'erne faldt ledigheden med 200.000. Eksporten steg. Renten faldt. Investeringerne steg. Vi forblev medlem af EU.

Vidste Christophersen – og det øvrige ja-juhu-kor anført af Uffe Ellemann-Jensen, Poul Schlüter og Poul Nyrup Rasmussen – godt, at alt det, de truede med, var pure opspind? Eller troede de selv på deres fantasier? Hvem ved?

FREDAG DEN 22. September 2000, en uge før afstemningen om euro-forbeholdet, da ja’et begyndte at forvitre, rykkede Mogens Lykketoft og Marianne Jelved, dengang magtfulde henholdsvis finans- og økonomiminister, ud med deres kampagne i Jyllands-Posten:

”ET JA GIVER 20 MIA. MERE TIL VELFÆRD’ buldrede de løs i overskriften og tilføjede, at et nej ville føre til ’øjeblikkelig stramninger af finansloven’, fordi vi i givet fald vil få højere renter:

”Renteforskellen betyder, ifølge Finansministeriets modelberegninger, at blandt andet det danske bruttonationalprodukt – den samlede omsætning i samfundet – vil falde med 1,5 procent, hvis Danmark vælger at stemme nej...Mange tror, at så længe vi har orden i egen økonomi, kan vi ikke risikere et angreb på den danske krone. Det er lodret forkert.”

DET ENDTE som bekendt med et nej til euroen torsdag den 28. september 2000 – og Danmark landede om bekendt ikke i armod. Tværtimod – for op igennem 2000'erne steg BNP med mere end forventet, renten nåede et historisk lavt niveau, kronen blev ikke angrebet mere end andre, og, ja, vi fik mere velfærd end nogensinde.

Pointen er med andre ord krystalklar:

STOL ALDRIG på ja-sidens trusler – men stem trygt nej, hvis du mener, at det er det korrekte.

Præcist som vi ikke gik rabundus eller røg i skammekrogen i 1992 eller 2000 som følge af nej’erne dengang, vil det heller ikke ske i år, hvis vi igen siger nej. Vi vil få en løsning – og vi vil sende et signal om, at vi vil have, at EU skal udvikle sig en smule langsommere end ja-eliten ønsker.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til [email protected].

Om David Trads

Tidligere blandt andet chefredaktør på Information og Nyhedsavisen; Moskva-korrespondent og politisk redaktør på Jyllands-Posten; udviklingschef og USA-korrespondent for Berlingske; indlandsredaktør i DR Nyheder; redaktionschef for metroXpress og global udviklingsdirektør for Metro International: vært for ‘Hos Trads’ på tv2.dk. Har blandt andet skrevet: ‘Danskerne først! – en fortælling om Dansk Folkeparti’ i 2004; ‘Islam i flammer – danskerne og det muslimske oprør’ i 2006; og ‘Klimatruslen – set fra Danmark’ i 2008. Har holdt foredrag og kurser om alt fra politik til ledelse.

Følg os på Facebook

Så får du nyheder direkte leveret, og kan deltage i debatten på vores artikler.