Blogindlæg LA-ordfører: Udenlandsk arbejdskraft er godt for danske lønmodtagere

May-Britt Kattrup blev valgt til Folketinget i 2015 for Liberal Alliance og er i dag partiets erhvervs-, sundheds- og ældreordfører. May-Britt Kattrup er uddannet civiløkonom og har en erhvervskarriere bag sig som eksempelvis brandmanager i Coca-Cola.

I DEN SENESTE TID er en række erhvervsledere blevet kritiseret for at mangle udsyn og ignorere fakta om indvandringens pris i Danmark. Det har man blandt andet kunnet læse i Berlingske.

Virksomhederne er grådige og vil bare tjene penge, når de plæderer for bedre adgang for udenlandsk arbejdskraft, lyder anklagen. Det er nu engang virksomheders eksistensberettigelse – at de tjener penge – og det skal vi andre være glade for.

Når dansk erhvervsliv har det godt, har dansk økonomi det godt. Uden god økonomi og vækst, ingen velfærd. Tal fra Finansministeriet 2. kvartal 2017 viser, at udlændinge med statsborgerskab udenfor EU bidrog med netto 7 mia. kr. til den offentlige saldo. 

Vi ved også fra Finansministeriet, at hvis en udlænding kommer til Danmark og oppebærer en løn på min. 200.000 kr., så bidrager vedkommende positivt til de offentlige finanser.

HVIS DER MANGLER ARBEJDSKRAFT, hvorfor tager virksomhederne så ikke bare nogle af de arbejdsløse danskere? Det er et godt spørgsmål, især når man tænker på den omfattende og dyre beskæftigelsesindsats.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering melder, at der i foråret 2018 var 16.800 forgæves rekrutteringer – altså opslåede jobs, som ikke blev besat. Måske er de jobs ikke attraktive for danskere enten på grund af jobbets indhold eller på grund af lønnen.

Der er for nogle grupper en for lille forskel på at være på offentlig forsørgelse og på at være i arbejde. Den forskel skal være større, så det altid kan betale sig at forsørge sig selv. Indsatsen bør går på to ben; ydelserne skal være af en størrelse, hvor de ikke kan konkurrere med at tjene sine egne penge, og skatten skal sænkes, så den enkelte får mere ud af sin indsats. 

LIBERAL ALLIANCE FORESLÅR skattefrihed for de første 7.000 kr., man tjener om måneden, ud fra princippet om at man skal forsørge sig selv, før man betaler til statskassen. 

Så ved jeg godt, at fagbevægelsen har en ideologisk modstand mod mere udenlandsk arbejdskraft, da man er bange for, at det kan trykke lønnen.

Det er der dog ikke meget, der tyder på. Det viser sig, at udlændinges ansættelseskontrakter ikke adskiller sig væsentligt fra de danske.

En analyse fra Dansk Industri afliver således myten om løndumping. I analysen har man undersøgt lønnen for 12.000 østeuropæere og 156.000 danske kolleger på otte større overenskomstområder. Her viser det sig, at østeuropæere og danskere tjener lige meget for samme arbejde på samme virksomhed.

Desuden viser beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening at udlændinge arbejder i næsten lige så høj grad på overenskomster som danskere.

Der er ingen grund til bekymring. Udenlandsk arbejdskraft er godt for danske lønmodtagere. 

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.