troværdighed Lægeformand forsvarer sig mod kritisk bredside i undersøgelse Formanden for de praktiserende læger i Danmark kan slet ikke genkende det meget kritiske billede af den danske lægestand, som bliver tegnet i Ph.D., som en

En ph.d.-afhandling fra Syddansk Universitet i Odense tegner et yderst dystert billede af den danske lægestand.
Lægerne er i lommen på medicinalindustrien, og de giver sig heller ikke tid til at tage en ordentlig snak med dem, der møder op i konsultationen.
Disse og andre meget kritiske holdninger bliver luftet af en række personer, som Lene Hauge Jeppesen fra Institut for Marketing og Management på Syddansk Universitet i Odense har interviewet i forbindelse med udfærdigelsen af en Ph.D., som ser på danskernes syn på sundhed.
»Det er blandt de unge, tendensen til skepsis er mest udtalt. Men også blandt de lidt ældre er der gennemgående en kritisk holdning til lægerne,« fortæller Lene Hauge Jeppesen.