Sygeplejersker med syge børn under pres
Sygeplejersker bliver i stigende grad presset til at finde alternativ pasning af deres syge børn. Foto: Colourbox
Sygeplejersker med småbørn oplever i stigende grad, at arbejdsgiverne forsøger at presse dem til at få deres syge børn passet.

Chefer med stramme vagtplaner presser sygeplejersker på landets sygehuse til at gå på arbejde i stedet for at pleje deres syge børn.

Det oplever et stigende antal blandt Dansk Sygeplejeråds 70.000 medlemmer. Samtidig breder der sig en tendens til, at arbejdsgiverne mistænkeliggør barnets første sygedag.

"Vi får meldinger fra vores tillidsrepræsentanter om, at sygeplejersker med børn bliver presset til at finde alternativer til pasning, fordi normeringerne er så stramme. Og vi oplever også, at man stiller spørgsmålstegn ved, om børnene overhovedet er syge. Det er ikke i orden. Vi føler, at vores arbejdsgivere prøver grænser med os," siger kredsformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden, Vibeke Westh.

Hun påpeger, at sygeplejerskerne har rettigheder i overenskomsterne og de personalepolitiske aftaler med arbejdspladserne. Men ofte vælger sygeplejerskerne at bøje sig for cheferne og få bedsteforældre eller andre til at passe de syge poder.

"Der er en øget fornemmelse af, at hvis man gør sig utilbens, så er man fyringstruet, fordi situationen er, at der i øjeblikket er ledige sygeplejersker efter fyringsrunder," fortæller Vibeke Westh.

Sygeplejerådet følger tendensen tæt og har i en række sager påpeger over for arbejdsgiverne lokalt, at deres opførsel ikke er i orden.

Formand for hovedorganisationen FTF, der forhandler overenskomster for 450.000 offentligt og privat ansatte, herunder sygeplejerskerne, er også klar til at tage problemstillingen op.

"Jeg oplever ikke, at der er nogen udbredt svindel med sygdom i Danmark. Så man må respektere de ansatte. Den her stigende mistænkeliggørelse er vi nødt til at tage op med arbejdsgiverne," siger Bente Sorgenfrey.

Også blandt de kommunalt ansatte medlemmer af Dansk Jurist og Økonom Forbund (Djøf), oplever man en stigende pres for at finde alternativ pasning på børns sygedage.