Frederikshavn Kommune Småjob er vejen væk fra kontanthjælp
Jobcenter Frederikshavn flytter kontanthjælpsmodtagere til ordinære job gennem de såkaldte småjob. John Tittussen er en af de borgere, der i løbet af bare tre måneder gik fra at have få timer om ugen til ordinært job på fuldtid
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Arbejdstøj, madpakke og A-kasse er nye ting i Johns Tittussens liv. Hen over foråret er der sket en hel række af synlige forandringer, de inkluderer også faste mødetider og gode kolleger. Og ikke mindst montageafdelingen på Dybvad Stålindustri, der er omdrejningspunktet for Johns nye hverdag på arbejdsmarkedet. Jobcenter Frederikshavn skabte en forbindelse mellem virksomheden og kontanthjælpsmodtageren John, og en arbejdsprøvning gennem et såkaldt småjob sideløbende med en virksomhedspraktik blev sat i værk. Småjobbene er Jobcenterets metode til at finde indgange til arbejdsmarkedet, for de kontanthjælpsmodtagere, der over en lang periode ikke har haft et job. Og dem var John altså én af. Han fik ikke en god start på arbejdslivet, ingen uddannelse efter 9.klasse og det blev til mange nederlag. De sad stadig i baghovedet på ham den dag, han blev bedt at komme ind på kontoret:

"Jeg troede, det var noget alvorligt. Jeg blev så overrasket, for jeg fik et rigtigt job. Jeg blev stolt bagefter, det er dejligt at møde på arbejde," siger John

Et socialt ansvar

Der var kun gået tre måneder. Men Johns ugentlige timetal blev sat op flere gange. Og efter at have lært ham at kende, og oplevet hans involvering i forskellige arbejdsopgaver tøvede Dybvad Stålindustri ikke med at ansætte ham på almindelige vilkår. Virksomheden har haft flere personer i virksomhedspraktik og har haft flest positive oplevelser.

"Det er vigtigt, at man viser interesse for det, man arbejder med. Det viser engagement og vilje til at blive en del af holdet. Vi kan godt som virksomhed stille os til rådighed, og det gør vi gerne, fordi der skal være plads til alle. Men det er jo op til den enkelte om man virkelig vil det. Og så handler det meget om, at man skal afstemme forventningerne til hinanden, og finde de kompetencer frem i den enkelte, som de har og som der er brug for," siger Peter Andersen, produktionschef, Dybvad Stålindustri.

Jobcenter efterlyser småjob

Jobcenter Frederikshavn vil gerne i kontakt med flere virksomheder, der har arbejdsopgaver, som egner sig til småjob, altså i første omgang job af kortere varighed, der ikke behøver faglært arbejdskraft, men som kontanthjælpsmodtagere kan løse.

"I virkeligheden skal der ikke ret mange løntimer til, før en kontanthjælpsmodtager kan klare sig uden kontanthjælp. John begyndte med et småjob, og er derfor et godt eksempel på, at hvis virksomhederne kender muligheden for at ansætte en medarbejder i selv ganske få timer, så har det stor værdi for virksomheden, men selvfølgelig særligt for den enkelte kontanthjælpsmodtager. Småjobbene kan bygge bro fra de få timer i virksomheden til det ordinære job, der gør borger selvforsørgende," siger jobkonsulent Jørgen Ole Christensen, Frederikshavn Kommune.

For John var det muligheden for at arbejde i teams, der gjorde forskellen, så jobbet udviklede sig til 37 timer om ugen. Og hvis han skal levere et råd videre til andre, der får mulighed for at komme ud i en virksomhed, så er det, at:

"Man skal være fleksibel og hjælpe hvor man kan."

For yderligere oplysninger kontakt:

Jobcenter Frederikshavn på tlf.: 98459600
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.