Erhvervsministeriet Regeringen ser nærmere på henstillingen fra Det Systemiske Risikoråd
Det Systemiske Risikoråd har henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske buffersats for Danmark aktiveres i 1. kvartal 2018.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Det Systemiske Risikoråd har på Rådets møde den 18. december 2017 henstillet til erhvervsministeren, at den kontracykliske kapitalbuffer sættes til 0,5 pct. i 1. kvartal 2018.Det følger af lovgivningen om Det Systemiske Risikoråd, at henstillinger rettet mod regeringen skal indeholde en udtalelse fra ministeriernes repræsentanter i Rådet, og at regeringen inden for tre måneder skal følge henstillingen eller forklare, hvorfor henstillingen ikke følges.Ministeriernes repræsentanter samt Finanstilsynet har ikke stemmeret i forhold til henstillinger rettet mod regeringen.På vegne af regeringen udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen følgende i forhold til henstillingen om aktivering af den kontracykliske buffer i Danmark:"Den kontracykliske kapitalbuffer (bufferen) er en del af de kapitalinstrumenter, der blev gennemført i dansk lovgivning efter den seneste finansielle krise. Regeringen vil nu se nærmere på henstillingen. Regeringen vil i den kommende tid vurdere, om de økonomiske forhold er til stede for at aktivere bufferen, herunder i lyset af arbejdet med afviklingsplaner og de seneste kapitalkrav fra Basel-komitéen. Regeringen vil på den baggrund inden for tre måneder træffe beslutning om, hvorvidt bufferen skal aktiveres."For yderligere oplysninger:Pressechef René Gyldensten: rgy@em.dk / 91 33 70 15
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.