Regering satser millioner på mere praktik
Nu skal erhvervsuddannelserne have et løft. Foto: Colourbox
Regeringen vil afsætte 800 millioner kroner til at styrke erhvervsuddannelserne og skabe flere praktikpladser.

Selvom der generelt er dømt smalhals i regeringens forslag til næste års finanslov, så lægges der alligevel op til en regulær storsatsning på at forbedre landets erhvervsuddannelser.

I alt 800 millioner kroner vil regeringen skyde i forskellige uddannelsesinitiativer, som blandt andet skal munde ud i praktikpladser.

- Det er afgørende, at vi finder en løsning på praktikpladsproblemet og skærper uddannelsesgarantien, siger børne- og undervisningsminister, Christine Antorini (S).

- Dels nedsætter vi et erhvervsuddannelsesudvalg, der skal finde løsninger i samarbejde med arbejdsmarkedets parter og dels viderefører vi midler, der især skal gå til at styrke kvaliteten af uddannelserne, siger hun.

Ifølge ministeren skal videreførelsen af penge og et nyt erhvervsuddannelsesudvalg være med til at sikre, at praktikpladsgarantien kan blive en realitet.

Christine Antorini understreger, at regeringen trods den økonomiske situation har valgt at prioritere erhvervsuddannelserne.

- Unge, der starter på en uddannelse og har de kvalifikationer, der skal til, de skal vide, at de også kan gøre det færdigt. Hvis de ikke kan komme i praktik i en virksomhed, så skal der findes andre løsninger, siger Antorini.

Udvalget skal blandt andet se på muligheden for at skrue op for skolepraktikken og gøre den mere fleksibel, etablering af praktikcentre samt at praktikken skal målrettes de unge.

Forslagene skal ligge klar inden for den næste måned.

- Lige nu er der 3700 unge, der hverken er i skolepraktik eller i en virksomhed, så udvalget skal arbejde hurtigt, siger børne- og undervisningsministeren.

Regeringens uddannelsespolitiske prioriteringer på finanslovsforslaget for 2013 skal ifølge ministeren ses i sammenhæng med den kommende folkeskolereform og ministerudvalget for ungdomsuddannelser.

På finanslovsforslaget for 2013 er der i alt afsat over 30 milliarder kroner i 2013 til børne- og undervisningsområdet.