OVERBLIK: Danmark har 696 love og regler for skat
Regeringen har en målsætning om at regelforenkle på skatteområdet, så "flere kan forstå deres egen skatteregning". Og det er der også behov for, viser en ny analyse fra den juridiske tænketank Justitia. Foto: Thomas Lekfeldt/arkiv/Scanpix
Fra 2007 til 2017 er der blevet fremsat 261 lovforslag på skatteområdet. Kun seks er blevet ophævet.

På trods af skiftende regeringers målsætning om det modsatte er skattelovgivningen vokset de seneste ti år. Det viser en gennemgang af lovgivningen fra 2007 til 2017 fra den juridiske tænketank Justitia.

* Reguleringen på skatteområdet består af i alt 696 love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

* Fra 2007 til 2017 er der blevet fremsat 261 lovforslag, der omfatter ændringer i 1197 love på skatteområdet.

* I samme periode er der alene sket ophævelse af seks skatte- og afgiftslove.

* Grundlovens paragraf 43 slår fast, at "ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov".

* Seks ud af ti lovforslag fremsat på skatteområdet fra 2007 til 2017 har haft en kortere høringsfrist end de anbefalede 28 dage - og for cirka tre ud af ti lovforslag var fristen under 14 dage.

* Der er langt færre skattelovforslag i både Norge og Sverige. Fra 2007 til 2016 blev der gennemført mellem 1 og 10 skattelovændringer om året i Norge. I Sverige blev der fremsat mellem 15 og 32 skattelovændringer årligt.

* VLAK-regeringen har det som et mål i sit regeringsgrundlag at forenkle lovgivningen, så "flere kan forstå deres egen skatteberegning".

Kilde: "Mange hyppige lov- og praksisændringer svækker retssikkerheden", analyse af Justitia.

/ritzau/