Ny Storebæltsbro kan forebygge trafikkaos

Det fastslår Foreningen af Rådgivende Ingeniører, der snart fremsætter forslaget for regeringens Infrastrukturkommission.
Ingeniørerne ønsker en broforbindelse fra Kalundborg over Samsø og til Århus. Til en skønnet pris af 30 milliarder kroner.
Hvorfor? Fordi den eneste faste forbindelse fra Sjælland til Jylland i dag går over tre broer, hvor Vejlefjordbroen og Lillebæltsbroen i forvejen er stærkt befærdede. I dag kører 60.000 biler i snit dagligt over Vejlefjordbroen.

86.000 biler i 2025

Trafikvæksten har de senere år været på op mod ni procent årligt, men selv med ingeniørernes konservative skøn med en vækst på to procent vil der i 2025 køre hele 86.000 biler over fjorden. Samme antal biler, som der i dag kører på landet mest befærdede motorvej ved Køgebugt.
Kapaciteten på både Vejlefjord- og Lillebæltsbroen er i forvejen i dag ved at nå bristepunktet.
»Det kræver vilde visioner, hvis vi også i fremtiden skal have en infrastruktur, der støtter op om Danmark som en konkurrencedygtig økonomi. Vi ønsker, at politikerne ville tænke lidt mere langsigtet, end tilfældet er. En dobbelt linjeføring med en ny bro fra Kalundborg vil på alle parametre være hensigtsmæssigt og fremtidssikret,« siger analysechef i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Graver.

Alternativ til bro

Alternativet til en ny bro er en udvidelse af de eksisterende forbindelser. Men skulle den nuværende forbindelse blive sat ud af kraft, er den landfaste vej mellem de to metropoler i Øst- og Vestdanmark lukket til skade for erhvervslivet.
»Selvom det måske først er om 20 år, at det brænder på, så er det vigtigt at melde ud nu, når vejnettet rundt om i landet planlægges. Samtidig tager det jo også 10-15 år at få bygget sådan en forbindelse.«
Formanden for Folketingets Trafikudvalg, Venstres trafikordfører, Flemming Damgaard Larsen, er positivt stemt:
»Problemstillingen med meget trafik på de tre broer er velkendt. Især Vejlefjordbroen bliver snart for lille, så det er fornuftigt at tænke i alternativer,« siger han.
Men trafikordføreren kræver, at beregningerne er »skudsikre«, og at broen økonomisk kan løbe rundt uden offentlige tilskud. Samtidig bør ruten placeres, så den bedst muligt påvirker hele Danmark – ikke kun hovedstaden og Århus.