Gymnasieskolernes Lærerforening Ny rapport: Alle elever skal vejledes og udfordres
Alle elever på grundskolens ældste klassetrin skal vejledes og udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at ressourcerne koncentreres om de 20% af eleverne i 8. klasse, der ikke opnår karakteren 4 i gennemsnit.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
"Alle unge i folkeskolen skal vejledes om ungdomsuddannelser. Det er afgørende for, at de kan træffe uddannelsesvalg på et oplyst grundlag", udtaler Annette Nordstrøm Hansen, formand for Gymnasieskolernes Lærerforening og fortsætter

"Karakterkrav kan ikke erstatte grundig vejledning om ungdomsuddannelser. Unge skal have klar besked om, hvad ungdomsuddannelserne kræver og forventer sig af dem."

Udtalelsen kommer i forbindelse med, at Undervisningsministeriet i dag offentliggør en ny rapport, hvor en af konklusionerne er, at alle elever på grundskolens ældste klassetrin skal vejledes og udfordres i deres valg af ungdomsuddannelse. Det er ikke tilstrækkeligt, at ressourcerne koncentreres om de anslåede 20% af eleverne i 8. klasse, der ikke opnår karakteren 4 i gennemsnit.

GL's formand Annette Nordstrøm Hansen udtrykker tilfredshed med, at arbejdsgruppen så tydeligt peger på den udfordring, der ligger i, at de erklærede uddannelsesparate i grundskolen stort set ikke modtager vejledning i dag.

Rapporten kommer fra en arbejdsgruppe, som har set på, hvordan det er muligt at styrke undervisningen i udskolingen. Sigtet er, at eleverne skal blive bedre klædt på fagligt, socialt og personligt til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. Arbejdsgruppen blev nedsat af minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby. GL har deltaget i Undervisningsministeriets arbejde sammen med 34 andre repræsentanter.

Rapporten indeholder syv pejlemærker med input til skoler, ungdomsuddannelser, forvaltninger og Undervisningsministeriet.

Arbejdsgruppens syv pejlemærker:

Skolens opgave i forhold til at udvikle elevernes sociale og personlige kompetencer skal tydeliggøres og styrkes.

Høje forventninger til alle elevers læringsudbytte og øget undervisningsdifferentiering.

Øget variation og anvendelsesorientering i udskolingens undervisning.

Alle elever, også de uddannelsesparate, skal udfordres og vejledes i deres valg af ungdomsuddannelse og karrierevalg.

Underviserneskompetencer i forhold til undervisning af elever i udskolingen skal styrkes, ogfolkeskole og ungdomsuddannelser skal have bedre kendskab til hinanden.

Styrket pædagogisk ledelse og organisering af udskolingen.

Øget elev- og forældreinddragelse i udskolingen.

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.